Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1837 Gustaf Berndt Mortimer Forstén 15490. * Rautalammilla 19.6.1819. Vht: tilanomistaja Saarijärvellä, varatuomari Anders Johan Forstén 11677 (yo 1802, † 1856) ja Ulrika Vilhelmina Gjös. Kuopion triviaalikoulun oppilas 23.8.1831 – 1835. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 21.6.1837 (arvosana laudatur äänimäärällä 21). Hämäläisen osakunnan jäsen 8.2.1838 [1838] Februari 8. Gustaf Bernhard Mortimer Forstén född i Rautalambi Socken den 19 Junii 1819. har vid Student Examen den 20 Junii 1837 erhållit Laudatur grundadt på Tjuguen (21) bifalls-röster | Fadren, And. Joh. Forstén, Häradshöfding | Uttagit om våren 1843 sina nations-betyg med Epith.: Berömlig flit och ett i alla afseenden Hedrande och Berömvärdt uppförande. | Prest i Borgå Stift. | 1843. Cur. Gerens i Nurmjärvi annex. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 19.5.1843. — Nurmijärven kirkkoherran apulainen 1843, sijaiskirkkoherra 1844. Varapastori 1849. Helsingin vt. kirkkoherra 1855. Viipurin ruots.-suom. seurak. kirkkoherra 1862 (virkaan 1864). Lääninrovasti 1879. † Viipurissa 16.12.1904.

Pso: 1845 Henriette Lovisa Danielson († 1901).

Poika: oopperalaulaja, professori Karl Filip August Forstén 19407 (yo 1871, † 1932).

Lanko: Hartolan kirkkoherra Johan Filip Danielson 14951 (yo 1832, † 1875).

Yksityistod. antaja: Nils Abraham Gyldén 13448.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #476; HYKA, Album 1817–65 s. 345; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #956. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 71; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #838. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 183; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 415; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 469 (Forstén Taulu 22); Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4121.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Berndt Mortimer Forstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15490>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.