Helsingin yliopisto

Tiedot

8.2.1803 Erik Vilhelm Fabritius 11698. * Juvalla 10.1.1782. Vht: Juvan kappalainen, FM Abraham Fabritius 8203 (yo 1760, † 1808) ja Maria Lavonius. Porvoon lukion oppilas 4.5.1797 – 7.12.1802. Ylioppilas Turussa 8.2.1803 [Fabritius] Ericus Gwil. Wib _ 889. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.2.1803 1803. d: 8 Februarii, Eric Vilhelm Fabritius, natus d. 10. Januarii 1782. patre Mag. Abrahamo Jacobo, Vice Pastore & Sacellano in Jockas. E Gymnasio Borgoënsi. 2 Rd:. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 9.2.1803 1803 den 9. Februarii \ Erik Wilhelm Fabritius \ 10/1 1782 \ Vice Pastor \ Jockas \ Ingick i Åbo Hof Rätt d. 20. Dec. 1805. Tuomarintutkinto 12.12.1805. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1805. — Oulun vt. postitarkastaja 1807, vakinainen 1808, ero 1841. † Oulussa 21.10.1850.

Pso: 1823 Lovisa Antoinette de Puy († 1875).

Vävy: suomen kielen professori, valtioneuvos, HFT August Engelbrekt Ahlqvist 16176 (yo 1844, † 1889).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1317; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805 (13.12.1805, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #558. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 435 (CLIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1080; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 194. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 417 (Fabricius Taulu 6); E. Grape, Postkontor och postmästare (1951) s. 856; N. Ranta, Suomen postimestarit 1809–1984 (1986) #85.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Erik Vilhelm Fabritius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11698>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.