Helsingin yliopisto

Tiedot

12.4.1760 Abraham Fabritius 8203. * Juvalla 5.12.1737. Vht: juvalainen Karjalan rakuunarykmentin luutnantti Erik Pettersson Fabritius († 1760) ja Hedvig Sofia Poppius. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 15.3.1755. Ylioppilas Turussa 12.4.1760 Fabritius Abrah. [Vib _ 468]. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1760] d. 12. April. Abraham Fabritius. Respondentti 17.12.1764 pro exercitio, pr. Sigfrid Porthan 7638. FK 9.5.1766. Respondentti 21.6.1766 pro gradu, pr. Anders Planman 7015. FM 24.7.1766. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 24.2.1769. — Juvan kirkkoherran (enonsa) apulainen 1769. Juvan 2. kappalainen 1778. Varapastori 1781. † Juvalla 2.6.1808.

Pso: 1777 Maria Lavonius († 1790).

Appi: Säämingin kirkkoherra Abraham Lavonius 6108 (yo 1734, † 1790).

Äidin isä: Juvan kirkkoherra Abraham Poppius 4439 (yo 1699, † 1753).

Veli: laamanni Pehr Reinhold Fabritius 8204 (yo 1760, † 1819).

Veli: tilanomistaja Juvalla, hovioikeudensihteeri Erik Gustaf Fabritius 8205 (yo 1760, † 1808).

Veli: notaari Henrik Johan Fabritius 8409 (yo 1762, † 1811).

Poika: Oulun postitarkastaja Erik Vilhelm Fabritius 11698 (yo 1803, † 1850).

Poika: toimitussihteeri, FM Abraham Fabritius 11932 (yo 1805, † 1873).

Vävy: Säämingin kappalainen Anders Lavén 11611 (yo 1802, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 55a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #784; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #840. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 131 (CXI); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #413; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 113. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 285; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 416 (Fabricius Taulu 5); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2999R, 3234R; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 158.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Abraham Fabritius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=8203>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.