Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1803 Pehr Johan Aschan 11701. * 12.8.1783. Vht: Kosken Hl. kappalainen Petter Aschanius, myöh. Aschan 9220 (yo 1774, † 1805) ja Helena Katarina Lyra. Loviisan triviaalikoulun oppilas. Porvoon lukion oppilas 15.2.1797 – 2.12.1802. Ylioppilas Turussa 11.2.1803 Aschan Petr. Joh. Wiburg _ 889. Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.2.1803 [1803] d: 21. Februarii Peter Johan Aschan. natus d. 12. Aug: 1783. patre Petro Aschan Sacellano in Koskis paroeciæ Lampis. E Gymnasio Borgoënsi. 3 Rd: | Dimissus c. testimonio d. 16. Aug: 1808. Sacro ordini Borgoæ initiandus. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 23.2.1803 [1803] 23 Febr. \ Pehr Johan Aschan \ 12/8 1783 \ Vice Pastor \ Koskis \ Prestvigd i Borgå 1808. Matkapassi Lammille matkustamista varten 30.5.1808. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 15.8.1808. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 26.10.1808. — Porvoon tuomiorovastin apulainen 1808. Varapastori 1813. Porvoon tuomiokirkkoseurak. kappalainen 1818. Rautalammin kappalainen 1822. † Rautalammilla 1.4.1850.

Pso: 1822 Anna Katarina Wickström († 1874).

Poika: Impilahden nim. kappalainen Pehr August Aschan 16423 (yo 1846, † 1887).

Poika: Tammisaaren kaupunginlääkäri, LKT Axel Adolf Aschan 17830 (yo 1859, † 1889).

Vävy: Taipalsaaren kirkkoherra Nils Gabriel Arppe 15830 (yo 1840, † 1896).

Vävy: Keuruun kirkkoherra Johan Warén 16398 (yo 1846, † 1883).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1319; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Ba, Teologisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–09 s. 1 (sl. 1807); HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1808. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 433 (CLIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1066; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 194. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 114; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 223; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 83 (Aschan I. Savon suku. Taulu 4); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #188; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 163.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr Johan Aschan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11701>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Aschan, Petr. Joh. Viburg. p. 889 || Vib. 1319: 21.2.1803 [23.2]. Hans far p. 547. Född 12.8.1783. Gymnasist i Borgå 1797. Informator i Heinola. Betyg 13.8.1808 till pvg (27.10). Domkyrkoadj. i Borgå s. å. Vicepastor. Kpl vid domkyrkan 1818, i Rautalampi 1822. Död 1.4.1850.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 433.