Helsingin yliopisto

Tiedot

9.12.1846 Pehr August Aschan 16423. * Rautalammilla 9.5.1824. Vht: Rautalammin kappalainen Pehr Johan Aschan 11701 (yo 1803, † 1850) ja Anna Katarina Wickström. Kuopion triviaalikoulun oppilas 4.9.1834 – 9.9.1841 (dim.). Porvoon lukion oppilas 7.10.1841 – 18.8.1844. Kuopion lukion oppilas 1844 – 1846. Ylioppilas Helsingissä 9.12.1846 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 17). Savokarjalaisen osakunnan jäsen 4.3.1847 4/3 1847 Pehr Aug. Aschan. Merkitty teologisen tiedekunnan nimikirjaan 10.2.1848. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.12.1850. — Pappina Rautalammilla ja Nurmeksessa sekä Inkerin Spankkovassa ja Kolppanassa. Gammalsvenskbyn siirtokunnan kirkkoherra 1856 (ei astunut virkaan). Inkeren vt. kirkkoherra 1857, vakinainen 1858. Kupanitsan kirkkoherra 1862, ero 1882. Kangaslammin vt. kappalainen s.v. Impilahden vt. kirkkoherra 1884, kappalainen 1886 (kuoli ennen virkaan astumista). † Impilahdella 23.2.1887.

Pso: 1855 Maria Augusta Juliana Elgéen († 1895).

Appi: Spankkovan kirkkoherra Adolf Fredrik Elgeen 10855 (yo 1794, † 1861).

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #319; HYKA, Album 1817–65 s. 491; HYKA TTA Ba, Teologisen tiedekunnan nimikirja 1847–75 f. 2. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #2082; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 140; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #891; O. Wanne, Kuopion lukio. Lukiolaiselämäkerrat 1844–72. SSJ 22 (1959) #1. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 83 (Aschan I. Savon suku. Taulu 6); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #187; G. Luther, Herdaminne för Ingermanland II. SSLS 620 (2000) #603.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Pehr August Aschan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16423>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.