Helsingin yliopisto

Tiedot

9.3.1803 Gottlieb Wirilander 11714. * Mikkelissä 12.10.1782. Vht: tilanomistaja Mikkelin Anttolassa, vänrikki Erik Johan Wirilander († 1812) ja hänen 1. puolisonsa Anna Magdalena John. Porvoon lukion oppilas 22.9.1797. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.3.1803 [1803 d. 8. Martii] Gottlieb Virilander, natus d. 12. Octobr. 1782. patre Erico Johanne Virilander Signifero, ante hac ad Legionem pedestrem Savolaxensem in paroecia S:ti Michaelis. E Gymnasio Borgoënsi. 5 Rd:. Ylioppilas Turussa 9.3.1803 Wirilander. Gottlieb, Wiburg _ 891. Merkitty Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin 9.3.1803 [1803] 9 Mars \ Gottlieb Wirilander \ 12/10 1782 \ Fendrik \ S:t Michel \ Ingick i Kongl. Åbo Hof Rätt d. 20. Dec. 1805. Tuomarintutkinto 12.12.1805. Turun hovioikeuden auskultantti 19.12.1805. Svean hovioikeuden auskultantti 24.10.1814. — Svean hovioikeuden ylim. notaari 1816. Osti pienen maatilan Norjasta läheltä Kristianiaa 1819, myi sen ja palasi Suomeen 1821. Asui sittemmin mm. veljensä luona Mikkelin Rouhialassa. † Mikkelissä 2.7.1865. Naimaton.

Isän isän isä: Leppävirran vt. kirkkoherra Erik Wirilander 2841 (yo 1680, † 1702).

Sisarenpoika: turkulainen merimies Robert Vilhelm Weber 13097 (yo 1817).

Lanko: majuri Karl Hartwall 9841 (yo 1781, † 1828).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1325; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805 (13.12.1805, Todistus Turun hovioikeuden auskultointiluvan hakemista varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (5 kpl); RA Svea hovrätt, Matrickel öfwer Auscultanter 1801–34 s. 127; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #563. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 442 (CLIV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1092; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 195. — K. Vuorela, Virmailan suku I (2 p. 2001) s. 812.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gottlieb Wirilander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11714>. Luettu 19.5.2024.

Ks. myös viittausohje.