Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1803 Vilhelm Fredricsson 11756. * 17.1.1783. Kasvatusisä: paimiolainen kersantti Fredrik Ivendorff († 1829). Turun katedraalikoulun oppilas 16.3.1801 (in cl. rect.) – 16.6.1803 (examen). Ylioppilas Turussa 17.6.1803 Fredricsson, Wilhelmus Austr. _ 898. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 4.6.1807. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 8.6.1807. — Hammarlandin kirkkoherran apulainen 1807. Sotilaspappi Svean tykistörykmentissä 1808. Ylim. pataljoonansaarnaaja Svean henkikaartissa s.v., ero 1810. Samalla sotasairaalan pappi Ahvenanmaalla 1808–09. Armovuodensaarnaaja Paraisilla 1810, 1. kappalainen siellä 1812 (virkaan 1814). Oravaisten kappalainen 1829. Varapastori s.v. † Oravaisissa 25.11.1837.

Pso: 1823 Lovisa Adolfina Fontén († 1855).

Poika: Sipoon kirkkoherra Fredrik Vilhelm Fredrikson 16281 (yo 1845, † 1904).

Poika: merimies Robert Vilhelm Fredrikson 16414 (yo 1846).

Vävy: Lopen kirkkoherra Henrik Erland Brander 15946 (yo 1841, † 1875).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 67b; HYKA TAA Ba, Papiksi aikovien ylioppilaiden luettelo 1803–05 (Australiska Nation); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1807; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #967; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 436 (CLIV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128 (CLIV); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 100; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 84; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Hammarland.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Vilhelm Fredricsson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11756>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Fredricsson, Wilhelmus Austr. p. 898 || Student 17.6.1803 [18.6]. Fosterson i Åbo; fadren fältväbel i Pemar. Född 17.1.1783. Informator. Betyg 4.6.1807 till pvg (8.6). Fältpred. vid Svea artilleri 1808. E. o. bataljonspred. u. kriget, bevistat striderna vid Säfvar och Ratan. Sjukhuspred. på Åland. Kpl i Pargas 1812, i Oravais 1829. Vicepastor. Död 1837.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 436.

Fredricsson, Vilh... Pemarensis. Fr. Åbo sk. 16.6.1803.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128.