Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1845 Fredrik Vilhelm Fredrikson 16281. * Paraisilla 23.6.1826. Vht: Oravaisten kappalainen Vilhelm Fredricsson 11756 (yo 1803, † 1837) ja Lovisa Adolfina Fontén. Vaasan triviaalikoulun oppilas 1837. Turun lukion oppilas 24.8.1842 – 13.6.1845 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 21.6.1845 (arvosana laudatur äänimäärällä 25). Turkulaisen osakunnan jäsen 6.10.1845 6/10 1845 Fredrik Wilh. Fredrikson \ 23/6 1826 Fadren Kapellan i Pargas. Sonen genomgått Åbo Gymnasium. \ ... \ ‹–›. Länsisuomalaisen osakunnan perustajajäsen 1846 6/10 1845 Fredrik Wilhelm Fredriksson \ ... \ Seminarii Examen V.T. 1846. \ [Afgång från Afdelningen:] H.T. 1847 med vitsorden: utmärkt flit, hedr. o. berömv. uppförande. \ T. f. Lärare vid Lägre Elem. Skolan i Ekenäs H.T. 1846. Prestvigd 1848. Vihitty papiksi Turun hiippakuntaan Porvoossa 28.6.1848. — Tammisaaren ala-alkeiskoulun vt. opettaja 1846–47. Pappina Tammisaaressa ja Hiittisissä. Sottungan kappalainen 1849, ero 1855. Siuntion (kirkkohistorian professorin palkkapitäjän) sijaiskirkkoherra s.v., välillä pappina Föglössä 1859–61. Sipoon kirkkoherra 1870. Rovasti 1879. Vt. lääninrovasti 1889, vakinainen 1891, ero 1903. Valtiopäivämies 1877–78, 1882, 1885, 1888, 1891, 1894 ja 1899. † Sipoossa 14.12.1904.

Pso: 1:o 1849 Elisabet Margareta Sofia Adlerstjerna († 1892); 2:o 1893 Karolina Charlotta Borg.

Appi: Vaasan hovioikeuden presidentti, MOT Karl Adam Avellan, aatel. 1834 Adlerstjerna 10547 (yo 1790, † 1857).

Viittauksia: HYK ms., Länsisuom. osak. matr. #101; HYK ms., Turkul. osak. matr. II #439; HYKA, Album 1817–65 s. 471; KA Ansioluettelokokoelma; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #968; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 130; F. Landgrén, Åbo gymnasii matrikel. Ånyo upprättad. Historiska samfundet i Åbo 2 (1944) #349.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Vilhelm Fredrikson. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=16281>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.