Helsingin yliopisto

Tiedot

5.10.1803 Axel Abraham Berner 11774. * Mäntyharjulla 28.4.1780. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Emanuel Berner 8201 (yo 1760, † 1808) ja Anna Sofia Villström. Porvoon lukion oppilas 9.6.1797 – 18.6.1803. Ylioppilas Turussa 5.10.1803 [Berner] Axel. Abrah. Wiburg. _ 901. Viipurilaisen osakunnan jäsen 5.10.1803 [1803] 5 October \ Axel Abraham Berner \ 5/9 1781 \ Prost \ Menduharju \ Prestvigd i Borgå d ‹–› April 1806. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 3.3.1806. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 29.3.1806. — Mäntyharjun kirkkoherran (isänsä) apulainen 1806, vt. kirkkoherra 1808, kirkkoherra 1809. Rovasti 1817. † Mäntyharjulla 12.5.1823.

Pso: 1811 Hedvig Katarina Kerchström († 1850).

Appi: Askolan kappalainen Erik Kerchström 8908 (yo 1770, † 1792).

Poika: Sakkolan kappalainen Henrik Axel Berner 14636 (yo 1829, † 1862).

Vävy: Valkjärven kappalainen Carl Reinhold Cedervaller 14798 (yo 1830, † 1862).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 22a; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1332; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1806 s. 33. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 444 (CLV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1089; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 196. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 79; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 144 (Berner Taulu 14); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #324; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #4139D; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 163.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Abraham Berner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11774>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Berner, Axel. Abrah. Viburg. p. 901 || Vib. 1332: 5.10.1803. Hans far p. 468, bröder p. 714, 727. Född 5.7.1781 (5.9?). Gymnasist i Borgå 1797, från Lovisa skola. Betyg 3.3.1806 till pvg i Borgå stift (29.3). Kh efter fadren i Mäntyharju 1809. Död 12.5.1823.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 444.