Helsingin yliopisto

Tiedot

1.10.1829 Henrik Axel (myös A. H.) Berner 14636. * Mäntyharjulla 27.10.1811. Vht: Mäntyharjun kirkkoherra Axel Abraham Berner 11774 (yo 1803, † 1823) ja Hedvig Katarina Kerchström. Porvoon lukion oppilas 14.6.1825 – 18.6.1829 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 1.10.1829 (arvosana approbatur cum laude äänimäärällä 20). Viipurilaisen osakunnan jäsen 7.10.1829 7/10 1829 \ Henr. Ax. Berner \ 27/10 1811 \ Prosten Axel Berner \ Mäntyharju \ [med betyg] fr. Gymn. i Borgå \ Uttog betyg d. 8/5 1833 för att bli Prest i Borgå. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.12.1833. — Kivennavan kirkkoherran apulainen 1833. Varapastori 1838. Lappeenrannan kehruuhuoneen saarnaaja 1839, kirkkoherran apulainen 1840. Muolaan kappalainen 1844, Sakkolan 1849. † Sakkolassa 7.5.1862.

Pso: 1842 Maria Sofia Kinberg († 1894).

Poika: koulutoimen ylihallituksen kansakouluntarkastaja Axel Berner 18346 (yo 1864, † 1892).

Poika: rautatiehallituksen liikennejohtaja Arvid Berner 19378 (yo 1871, † 1910).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #2025; HYKA, Album 1817–65 s. 224. — A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1718; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 8. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 49, 260, 477; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 144 (Berner Taulu 15); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #329.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Henrik Axel Berner. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14636>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.