Helsingin yliopisto

Tiedot

4.4.1804 Konstantin Bruun 11836. * Haminassa 5.10.1790. Vht: Viipurin tullinhoitaja, hovineuvos David Bruun 9212 (yo 1774, † 1819) ja hänen 1. puolisonsa Sara Naht. Ylioppilas Turussa 4.4.1804 [Bruun] Constantinus, Wiburg. _ 906. Viipurilaisen osakunnan jäsen 7.4.1804 [1804] d. 7. Aprill \ Constantin Bruun \ 15/10 1791 \ Collegii Assessor \ Fredricshamn \ Uttagit sitt betyg för att resa till Dorpt. | Promowerad Medic. Doctor derstädes 1810. | numera Stats Råd och Riddare af fler. Ord. Todistus Tarton yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 6.12.1805. Ylioppilas Tartossa med. 1806–11. LT Tartossa 1810. — Palveli sotalääkärinä Puolassa, Baltiassa ja Suomessa. Pietarin sotilassairaalan vanhin lääkäri 1826. Kiovan sotilassairaalan ylilääkärin apulainen 1846, ero 1861. Todellinen valtioneuvos s.v. † Kiovassa 11.3.1876.

Pso: 1816 Antoinette Gilli († 1868).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1366; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1805. — Album Academicum der Kaiserlichen Universität Dorpat [1802–1889] (bearb. v. A. Hasselblatt und G. Otto, 1889) #250; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 444 (CLV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 128 (CLV); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 201. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 243 (Bruun Taulu 38); Y. Blomstedt, Suomesta kotoisin olevat ylioppilaat Tarton yliopistossa 1802–1852. Genos 20 (1949) s. 30.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Konstantin Bruun. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11836>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.