Helsingin yliopisto

Tiedot

15.3.1774 David Bruun 9212. * Vehkalahdella 1.1.1757. Vht: haminalainen kauppias Heino Erik Bruun († 1790) ja Margareta Tesche. Porvoon lukion oppilas 9.6.1773. Ylioppilas Turussa 15.3.1774 Bruun, Dav. Vib. _ 546. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1774 Mart.] 15. David Bruun. | n. 1757. Patre Mercatore Friderico Hafn. Matkapassi Tukholmaan 5–6 viikoksi kirjastonhoitaja Henr. Gabr. Porthanin seurassa matkustamista varten 4.7.1775. Todistus Venäjän puolella siviilivirkakuntaan pyrkimistä varten registratuurassa 27.2.1776. — Ulkoasiainviraston aktuaari Pietarissa 1779. Haminan tullinhoitaja 1783, Viipurin 1818. Hovineuvos 1810. Kuului venäläiseen virka-aateliin (1812). † Viipurissa (saks. seurak.) 29.7.1819.

Pso: 1:o 1784 Sara Naht († 1805); 2:o 1805 Ulrika Giösling († 1820).

Isän isä: rykmentinpastori Erik Bruun 4535 (yo 1700, † 1719).

Veli: kuvernementinkanslisti Erik Bruun 9213 (yo 1774, † 1782).

Poika: lääkäri, todellinen valtioneuvos, LT Konstantin Bruun 11836 (yo 1804, † 1876).

Poika: pietarilainen yksityissihteeri Nils Bruun 12575 (yo 1812, † 1830).

Poika: lääkäri Emil Bruun U1053 († ~1835).

Lanko: Haminan tullitirehtööri, kollegineuvos Kristian Daniel Steven 8420 (yo 1763, † 1815).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 33b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #943; HYK ms. AKA:12, Konsistorin registratuura 1775–1778 s. 205; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 211 (CXXV); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 105 (CXXV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #702; Y. Blomstedt (julk.), Vanhan Suomen sotilas- ja virka-aatelin luettelot v:lta 1812. Genos 22 (1951) s. 68; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 136. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 243 (Bruun Taulu 37); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1436 (Oikaisuja ja lisäyksiä).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: David Bruun. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9212>. Luettu 15.6.2024.

Ks. myös viittausohje.