Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1658 Johan Richalenius Johannes Benedicti, Aboensis 1214. Kotoisin Turusta, äiti haudattu siellä 1665. Ylioppilas Turussa kl. 1658 Ricalinus Joh. Benedicti Ab _ 58. — Turun akatemian kursori (1662). ‡ Turussa 21.7.1667.

Pso: Maria (jäi leskeksi).

Veli: Perniön kappalainen Henrik Richalenius 1846 (yo (1666), † 1677).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 159a; KA mf. ES 1844 (kk 5) Raision ja Maarian käräjät 17.–18.10.1662 f. 96v (Een Studiosus och Cursor Academiæ, præstantissimus Do:nus Johannes Bendicti). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 75 (XVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 18 (XVIII); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 155, 169, 187, 204, 232, 248, 250, 258, 266, 274, 299, 355, 363, 386, 413, 425–426, 462, 492, 523; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat IX 1705–1709 (julk. T. Carpelan, 1942) s. 479; Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller I 1656–1658. SKHST 2 (utg. Ad. Neovius, 1899) s. 240 (2.11.1658, En student, benemdh Johannes Benedicti Recalenius, hafuer lägrat en piga ...); R. Hausen (utg.), Utdrag ur Åbo domkyrkas räkenskaper 1634–1700 (1901) s. 165 (21.7.1667, ‡ cursor academiæ d. Johannes, gratis). — E. Suolahti, Porvarispoikien opinkäynti (1946) s. 194; J. Vallinkoski, Lisiä Laguksen ylioppilasmatrikkeliin. Genos 29 (1958) s. 22; V. P. Toropainen, Tietoja 1600-luvun turkulaisten sukulaisuussuhteista. Genos 73 (2002) s. 156 (1639, mainitaan Bengt Rikalainen sukulaisineen).

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Richalenius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1214>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.