Helsingin yliopisto

Tiedot

20.6.1809 Gustaf Vilhelm Brander 12247. * Vehmaalla 12.11.1793. Vht: Vehmaan kirkkoherra, FM Fredrik Reinhold Brander 7154 (yo 1745, † 1800) ja hänen 3. puolisonsa Barbro Helena von Willebrand. Porin triviaalikoulun oppilas 20.10.1806 (cl. conrect. #184) – 16.6.1809. Ylioppilas Turussa 20.6.1809 [Brander] Gust. Wilh. Satac. _ 977. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 20.6.1809 [1809 D. XX Jun.] Gust: Wilh: Brander Wehmoënsis nat: die XII Nov: 1793. | Auscultant vid Åbo Hof Rätt år 1813. | Prætor territorialis Savolaxiæ. | Lagman 1840. Tuomarintutkinto 21.6.1813. Turun hovioikeuden auskultantti 23.6.1813. — Varatuomari 1817. Vt. tuomarina osassa Suur-Savon tuomiokuntaa 1817–32. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1823. Mikkelin tuomiokunnan tuomari 1832. Kymin laamannikunnan vt. laamanni vuodesta 1837. Laamannin arvonimi 1840. Omisti Ristiinan Puntalan. † Ristiinassa 23.12.1840.

Pso: 1821 Katarina Charlotta Orbinski († 1843).

Poika: Kaukolan kappalainen Fredrik Vilhelm Brander 15711 (yo 1839, † 1899).

Poika: kruununvouti Viktor Emil Vilhelm Brander 16534 (yo 1847, † 1871).

Poika: ylimetsänhoitaja Casimir Evald Wilhelm Brander 17409 (yo 1855, † 1898).

Vävy: lääninkonduktööri Karl Ossian Långhjelm 16578 (yo 1848, † 1865).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 29b; HYK ms., Satak. osak. matr. II #1385; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (5.12.1812, Oeconomico-Logico-Matheseos Examen); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1813 (22.6.1813, Todistus); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (4 kpl); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #670. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 487 (CLX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 131 (CLX); K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 28. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 201 (Brander Taulu 19); H. J. Boström, Wasa hofrätts presidenter, ledamöter och tjänstemän... 1776–1914 (1915) s. 333; Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 204 (Brander Taulu 49); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 94.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Vilhelm Brander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12247>. Luettu 3.3.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Brander, Gust. Wilh. Satac. p. 977 || Sat. 1385: 20.6.1809, Vehmoens. Född 12.2.1793 (12.11?). Stipendiat 1810. Betyg 22.6.1813 till ausk. i Åbo hofr. (23.6). Vicehäradsh. 1817. Häradsh. i S:t Mikels doms. 1832. Lagmans tit. 1840. Död 23.12 s. å. i Kristina.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 487.

Brander, Gust. Vilh... Hans far i XCVII.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 131.