Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1745 Fredrik Reinhold Brander 7154. Kastettu Loimaalla 22.9.1730. Vht: Ylä-Satakunnan alisen kihlakunnan henkikirjuri Joakim Brander († 1742) ja Ingrid Ekman. Porin triviaalikoulun oppilas 1739 (cl. syntact. #72). Ylioppilas Turussa sl. 1745. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 12.12.1745 [1745 die 12. Decembris] Fridericus Reinhold: Brander. Loimijokiensis | Factus Philosoph. Candidatus 1750 | Promotus Magister A:o 1751. | Constitutus Conrector Biörneburgens: 1755. | jam Rector ibidem | et Præpositi nomine honoratus. | 1791. Pastor in Wehmo. Respondentti 20.6.1750 pro exercitio, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FK 1750. Respondentti 28.6.1751 pro gradu, pr. Karl Fredrik Mennander 5638. FM 30.7.1751. Todistus Uppsalaan matkustamista varten registratuurassa 8.1753. Ylioppilas Uppsalassa 23.11.1753 Frid. Reginald. Brander ‹Phil. Mag. Satacunda-› Fenno (* 1730) ‹Civis ante hæc Acad. Aboensis.›. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 18.9.1772. — Ruotsin tiedeakatemian oppijäsen (ämnesven) 1751. Porin triviaalikoulun konrehtori 1755, rehtori 1760–91. Ulvilan vt. kirkkoherrana jonkin aikaa vuonna 1775. Rovasti 1783. Vehmaan kirkkoherra 1791. † Vehmaalla 27.10.1800.

Pso: 1:o 1761 Johanna Lovisa Indebetou († 1768); 2:o 1770 Margareta Magdalena Pipping († 1786); 3:o 1787 Barbro Helena von Willebrand († 1813).

Veli: henkikirjuri Joakim Daniel Brander 6641 (yo 1740, † 1781).

Poika: FM Karl Reinhold Brander 9758 (yo 1780, † 1831).

Poika: sotatuomari Nils Fredrik Brander 10281 (yo 1786, † 1823).

Poika: Pyhämaan nimismies, toimitusvouti Justus Gustaf Brander 10794 (yo 1793, † 1816).

Poika: Vaasan hovioikeuden presidentti Ernst Fredrik Brander 11719 (yo 1803, † 1860).

Poika: laamanni Gustaf Vilhelm Brander 12247 (yo 1809, † 1840).

Lanko: kirjanpitäjä Karl Govert In de Betou 7288 (yo 1747, † 1753).

Vävy: Kokemäen kirkkoherra, FM Gustaf Avellan 8315 (yo 1761, † 1832).

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. I #740; HYK ms. AKA:8, Konsistorin registratuura 1747–1760 s. 226; HYKA TAA Ej, Uskollisuudenvalat Aadolf Fredrikille ([1748]), ([1752]). — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 34 (XCVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 80 (XCVII); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVI 1747–1751 (julk. V-M. Autio, 1972) s. 382; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 156; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 376, 390–391; J. R. Aspelin (utg.), Förteckning [1752]. HArk 13:1 (1894) s. 188 (Är antecknad hos Häradsskrifv:n Brander. Loimijoki.); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 25; K. Jäntere, Porin triviaalikoulun oppilasluettelot... SSJ 2 (1926) s. 33; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 53. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 165; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne II (1834) s. 274, 275; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 197 (Brander Taulu 6); Uusi sukukirja I. SSJ 16 (toim. O. Wanne et al., 1943–46) s. 186 (Brander Taulu 12); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #311D, 401D, 2418R, 2429R, 3062D, 3077D, 3333D; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 II (moniste 1963) Vehmaa.

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 19.2.2008.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Reinhold Brander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7154>. Luettu 24.4.2024.

Ks. myös viittausohje.