Helsingin yliopisto

Tiedot

9.10.1811 Karl Samuel Forssman 12472. * Koivistolla 11.12.1795. Vht: Koiviston kirkkoherra, TT Abraham Forssman 8110 (yo 1759, † 1826) ja hänen 2. puolisonsa Hedvig Eleonora Torckel. Porvoon lukion oppilas 8.5.1809 – 19.6.1811 (testim.). Ylioppilas Turussa 9.10.1811 [Forsman] Carol. Sam. Wiburg _ 1017. Viipurilaisen osakunnan jäsen 10.11.1811 10/11 1811 \ Carl Samuel Forssman \ 24/12 1795 \ Prost Theologie Doctor \ Björkö \ Den 11. Jun. 1817. uttagit betyg för att ingå i Åbo HRätt. | Allm. Referend. Secret. i Kejs. Senaten för Finland. | Lagman, Riddare af St. Annae Ordens 2 class och St. Stanislai Ordens 2 class med Kejs. Kronan. Tuomarintutkinto 12.6.1817. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1817. — Viipurin läänin asioita käsittelevän komitean kielenkääntäjä 1814. Turun hovioikeuden ylim. notaari 1818. Postijohtokunnan ekspeditööri 1819. Senaatin venäjän kielen kääntäjä 1822. Kenraalikuvernöörinkanslian 2. osaston toimituspäällikkö 1831, 1. osaston 1835. Laamannin arvonimi 1836. Senaatin yleinen esittelijäsihteeri 1841. † Helsingissä 23.8.1852.

Pso: 1820 Sofia Maria Ahrenberg († 1868).

Appi: päätullijohtokunnan kanneviskaali, asessori Jakob Ahrenberg 9635 (yo 1778, † 1819).

Poika: senaatin protokollasihteeri Julius Alexander Forssman 16505 (yo 1847, † 1901).

Poika: helsinkiläinen lääkäri, FMM ja LKT Demetrius Teodor Forssman 16593 (yo 1848, † 1874).

Vävy: majuri Karl Leonard Schulman 15404 (yo 1836, † 1880).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 65b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1486; HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813 (12.12.1812, examen uti Oecon., Logik och Mathematik, med Juris Studiosi); HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1817 f. 106 (16.6.1817, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (7.5.1812); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #767. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 514 (CLXIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 133 (CLXIII); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1336; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 221. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 455 (Forssman Taulu 6); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 218; Y. Blomstedt, Forssman. Deutsches Geschlechterbuch, Band 165 (1974) s. 371.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Samuel Forssman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12472>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.