Helsingin yliopisto

Tiedot

19.11.1811 Johan Gabriel Bonsdorff, vuodesta 1819 von Bonsdorff 12482. * Turussa (ruots. seurak.) 26.9.1795. Vht: professori, arkkiatri, FM ja LT Gabriel Bonsdorff, aatel. 1819 von Bonsdorff 9659 (yo 1779, † 1831) ja Anna Adolfina Busch. Ylioppilas Turussa 19.11.1811 Bonsdorff, Joh. Gabr. Wiburg. _ 1018. Viipurilaisen osakunnan jäsen 19.11.1811 19/11 1811 \ Johan Gabriel Bonsdorff \ 26/9 1795 \ Anatomiæ Professor \ Åbo \ Med Mag. Beckers Betyg. | Stått Phil. Cand. Examen d. 28. Apr. 1815. | Den 18. Sept. 1815. med betyg till Upsala. | Kammar-Råd 1833. Respondentti 7.12.1814 pro exercitio, pr. Johan Jakob Tengström 11688. FK 28.4.1815. Respondentti 27.6.1815 pro gradu, pr. Gustaf Gabriel Hällström 10699. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 28.9.1815. FM Turussa 13.10.1815. Ylioppilas Uppsalassa 21.10.1815 Johannes Gabriel Bonsdorff Fenno (* 1795). Phil. Mag. civis antea Academ. Aboensis. MOK 1816. Turun hovioikeuden auskultantti 5.6.1817. MOL 1817. Respondentti Uppsalassa 5.6.1818 pro doctoratu, pr. talous- ja kauppaoik. prof. L. G. Rabenius. MOT Uppsalassa 15.6.1818. Riemumaisteri 31.5.1869. — Senaatin talousosaston ylim. kamarikirjuri 1817, vakinainen 1818, kamaritoimituskunnan vt. kamreeri 1818–25, kamaritoimituskunnan revisiokonttorin reviisori 1819, kamaritoimituskunnan apukamreeri 1820, revisiokonttorin revisiokomissaari 1824, revisio-oikeuden asessori 1825. Senaatinkamreerin arvonimi 1823. Senaatin kamaritoimituskunnan kamreeri 1826, ero 1844. Siviilivirkakunnan leski- ja orpokassan johtaja 1828–40. Kamarineuvos 1833. Valtioneuvos 1844. Vapaaherra 1868. † Helsingissä 13.5.1873.

Pso: 1820 Ulrika Charlotta von Willebrand († 1881).

Poika: tilanomistaja Helsingin pitäjässä, vapaaherra, FM Hjalmar Erik Gabriel von Bonsdorff 16098 (yo 1843, † 1905).

Lanko: katselmuskirjuri Erik Johan von Willebrand 12278 (yo 1809, † 1841).

Vävy: Parikkalan kirkkoherra, FM Clas Collan 15085 (yo 1833, † 1901).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 27b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1491; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1815; KA Ansioluettelokokoelma; KA Revisiolaitos, Revisio-oikeuden ja revisiokonttorin matrikkeli 1815–1933 s. 11, 75; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #765. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 513 (CLXIII); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 121 (Album Nationis Fennicæ #109); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 95; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 222. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 170; K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #169; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 168; K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929. Förteckning. Uppsala universitets årsskrift 1929. Band I. Juridik 1. s. 9; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 50 (von Bonsdorff Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1802R, 3877R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6260.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gabriel von Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12482>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.