Helsingin yliopisto

Tiedot

12.2.1779 Gabriel Bonsdorff, aateloituna 1819 von Bonsdorff 9659. * Porvoossa 6.10.1762. Vht: Hauhon kirkkoherra, FM ja TT Petter Bonsdorff 6356 (yo 1737, † 1803) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Haartman. Porvoon lukion oppilas 1.10.1773. Ylioppilas Turussa 12.2.1779 [Bonsdorff] Gabriel, Wiburg. _ 578. Nimi on kopioitu Albumista v. 1786 Viipurilaisen osakunnan matrikkeliin [1779 Febr.] 12. Gabriel Bonsdorff. n. 1762. | Patre P. & Præp. in Hauho. Respondentti 6.6.1781 pro exercitio, pr. Johan Haartman 6683. Respondentti 11.5.1782 pro gradu, pr. Karl Niklas von Hellens 8554. FM 20.6.1782. Stipendiaattiteesi 4.6.1783, pr. Johan Haartman 6683. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 11.8.1783 student den 13.‹!› Februarii 1779. Matkapassi Tukholmaan ja Uppsalaan matkustamista varten 11.8.1783. Ylioppilas Uppsalassa 18.9.1783 Gabriel Bonsdorff Fenno (* 1762) Philos. Mag. Åboensis. Luonnonhistoriallinen tutkimusmatka Etelä-Ruotsiin ja Tanskaan 1784. LK Uppsalassa 15.6.1784. LL Uppsalassa 8.12.1784. Respondentti Uppsalassa 20.12.1784 pro doctoratu, pr. anat. ja kirurg. prof. Ad. Murray. Palveli Tukholman serafiimilasaretissa 1785. LT Uppsalassa 14.6.1785. — Lääket. tiedek. promoottori 1817. Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Turun akatemian luonnonhistorian ja eläinlääketieteen professori (filosofisessa tiedekunnassa) 1786, samalla anatomian, kirurgian ja synnytysopin vt. professori 1789–94, anatomian, kirurgian ja eläinlääketieteen professori (lääket. tiedek.) 1794, oppiaineen nimeksi anatomia ja fysiologia 1811, virkavapaa 1820, ero täysinpalvelleena 1823. Akatemian rehtori 1791–92, 1797–98 ja 1810–11. Suomen koskenperkausjohtokunnan jäsen (1807). Lääkintökollegion jäsen 1811, puheenjohtaja 1815, ero 1825. Arkkiatri 1817. Aateloitu 1819. Omisti Prinkkalan kartanon Kakskerrassa, perusti sinne suuren nahkurinverstaan. Omisti myös osuuden Inkeren lasitehtaasta Perttelissä. † Turussa (ruots. seurak.) 22.11.1831.

Pso: 1788 Anna Adolfina Busch († 1847).

Poika: kemian professori, FM Pehr Adolf Bonsdorff, v:sta 1819 von Bonsdorff 12321 (yo 1810, † 1839).

Poika: senaatin kamreeri, vapaaherra, FM ja MOT Johan Gabriel Bonsdorff, v:sta 1819 von Bonsdorff 12482 (yo 1811, † 1873).

Poika: kruununvouti, lääninkamreeri, FM Karl Gustaf Bonsdorff, v:sta 1819 von Bonsdorff 12759 (yo 1814, † 1877).

Vävy: kruununvouti Erik Wasz 11071 (yo 1796/97, † 1840).

Vävy: lääninkirjanpitäjä Ernst Fredrik Sallmén 12090 (yo 1807, † 1856).

Vävy: Säkylän ja Köyliön kappalainen, FM Nils Mikael Ingelius 12452 (yo 1811, † 1826).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 28a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1014; HYK ms. AKA:14, Konsistorin registratuura 1783–1788 s. 103; HYKA TAA Bd, Passiluettelo 1771–1808; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (18.6.1786), (19.6.1794); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 247 (CXXX); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 107 (Album Nationis Fennicæ #3); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 253; B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #707; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja I 1640–1793 (1968) s. 146. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 32, 146; J. F. Sacklén, Sveriges läkarehistoria II:1 (1823) s. 94; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 295; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 161 (Bonsdorff Taulu 4); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #139; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 6, 9, 10, 15, 31, 52, 56, 59, 66, 139; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 43 (von Bonsdorff Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #531–543P, 541D, 1404R, 1409R, 1710R, 1862D, 3172D; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6246; G. Luther, Anna Adolfina Buschs anor. SSV 43 (1993) s. 133; Suomen kansallisbiografia 1 (2003) s. 728; A. Leikola, Gabriel von Bonsdorff, Suomen ensimmäinen arkkiatri. Hippokrates 21 (2004) s. 40–57; A. E. Rintala, Turun 1700-luvun kirurgit. Hippokrates 23 (2006) s. 18, 40.

Doria respondentti
Doria praeses
Doria dedikaation kohde

Päivitetty 13.11.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel von Bonsdorff. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=9659>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.