Helsingin yliopisto

Tiedot

8.2.1814 Gustaf Adolf Aschan 12690. * Petäjävedellä 18.6.1794. Vht: Kosken Hl. kappalainen Petter Aschanius, myöh. Aschan 9220 (yo 1774, † 1805) ja Helena Katarina Lyra. Porvoon lukion oppilas 23.9.1808 – 11.12.1813. Pääsykuulustelu 7.2.1814. Ylioppilas Turussa 8.2.1814 [Aschan] Gust. Adolph., Viburg. _ 1042. Viipurilaisen osakunnan jäsen 8.2.1814 8/2 1814 \ Gustaf Adolf Aschan \ 6/6 1794 \ Vice Pastor \ Koskis \ 1816. Uttagit betyg för att blifva prästvigd i Borgå. | Kapellan i Jokkas; död 1832. Todistus ordinaation hakemista varten registratuurassa 20.2.1816. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.4.1816. — Laukaan kirkkoherran apulainen 1816, vt. kappalainen 1823. Juvan 2. kappalainen 1826. Varapastori 1832. † Juvalla 27.8.1832.

Pso: 1818 Sofia Gustava Arvidsson († 1877).

Appi: Laukaan kirkkoherra Arvid Adolf Arvidsson 9652 (yo 1779, † 1828).

Poika: Sakkolan kirkkoherra, FM Petter Adolf Aschan 15544 (yo 1837, † 1896).

Poika: Kuopion tyttökoulun opettaja, FM Karl Akates Aschan 16299 (yo 1845, † 1912).

Vävy: senaatin esittelijäsihteeri, FM ja TT Gabriel Mauritz Waenerberg 15262 (yo 1834, † 1887).

Vävy: Porvoon lyseon rehtori, FM Karl Henrik Forsius 15302 (yo 1835, † 1889).

Vävy: Porvoon kaupunginviskaali Emil Vilhelm Bjugg 15424 (yo 1836, † 1868).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 12b; HYK ms., Viip. osak. matr. II #1553; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1816; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1814. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 532 (CLXV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #1330; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 233. — M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 286; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 85 (Aschan I. Savon suku. Taulu 11); O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #184; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 165.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Aschan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12690>. Luettu 16.6.2024.

Ks. myös viittausohje.