Helsingin yliopisto

Tiedot

10.10.1834 Gabriel Mauritz (myös M. G.) Waenerberg 15262. * Porvoossa 26.1.1818. Vht: Porvoon pitäjän Piirlahden rusthollari, tykkijunkkari Johan Peter Waenerberg († 1821) ja Helena Lucia Witting. Loviisan triviaalikoulun oppilas 4.2.1825. Porvoon lukion oppilas 24.8.1830 – 25.8.1834 (dim.). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 9.10.1834 [1834] Octob. 9. Gabriel Mauritius Waenerberg, natus in Paroecia Borgoënsi die 26 Januarii a. 1818, Patre Rei tormentariae Curatore. E Gymnasio Borgoënsi legitime dimissus in Album Universitatis relatus est die 6 Octob. a. 1834, accepto epitheto: Laudatur cum XXX Suffragiis. | Prom. Phil. Mag. 20/7 1840. E. O. Aman. vid Univ. Bibl. | Theol. Lector vid Borgå Gymnasium. Ylioppilas Helsingissä 10.10.1834 (arvosana laudatur äänimäärällä 30). Stipendiaattiteesi 21.9.1836, pr. Jakob Johan Nordström 13220. Respondentti 10.6.1837 pro exercitio, pr. Johan Gabriel Linsén 11670. Stipendiaattiteesi 13.6.1838, pr. Pehr Adolf von Bonsdorff 12321. FK 15.12.1838. FM 20.7.1840. TK 20.6.1843. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.12.1843. TL 14.12.1850. TT 28.5.1857. — Aleksanterin yliopiston kirjaston ylim. amanuenssi 1839, vakinainen 1842. Helsingin yksityislyseon opettaja 1839–40. Porvoon lukion vt. teologian lehtori 1842, vakinainen 1843. Senaatin kirkollistoimituskunnan vt. esittelijäsihteeri 1852, vakinainen 1853, virkavapaa 1881, ero 1882. † Helsingissä 29.3.1887.

Pso: 1841 Agata Sofia Aschan († 1886).

Appi: Juvan kappalainen Gustaf Adolf Aschan 12690 (yo 1814, † 1832).

Veli: ylimetsänhoitaja Otto Vilhelm Waenerberg 14969 (yo 1832, † 1893).

Poika: taidemaalari Torsten Adolf Waenerberg 18447 (yo 1865, † 1917).

Poika: toimitusjohtaja, FM Mauritz Agathon Waenerberg 18879 (yo 1868, † 1917).

Vävy: Mikkelin kirkkoherra, FM Klemens Johan Gabriel Sirelius 15579 (yo 1838, † 1888).

Yksityistod. saaja: Alexander Ingman 15678; Lorentz Fredrik Wessman 15740; Gabriel Plathan 15766; Gustaf Johan Gadd 16255.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #308; HYK Mf/Ms 380, Lovisa trivialskolas matrikel ifrån år 1813; HYKA, Album 1817–65 s. 313; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; KA Ansioluettelokokoelma; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3601. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1292; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1819; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 54. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 200; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1341 (Vaenerberg Taulu 11); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 416; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 1036; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 827; V-M. Autio, Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimikunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809–1903. SSJ 48 (1994) s. 167; Suomen kansallisbiografia 10 (2007) s. 207.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Mauritz Waenerberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15262>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.