Helsingin yliopisto

Tiedot

24.2.1817 Gabriel Vilhelm Hougberg 12976. * Lapinjärvellä 18.3.1797. Vht: Loviisan kirkkoherra Karl Adolf Hougberg 10093 (yo 1784, † 1840) ja hänen 1. puolisonsa Justina Katarina Solitander. Loviisan triviaalikoulun oppilas. Viipurin lukion oppilas 12.8.1812 – 1816. Viipurilaisen osakunnan jäsen 22.2.1817 22/2 1817 \ Gabriel Wilhelm Hougberg \ 24/3 1798 \ Prost \ Lovisa \ 11/11 1820 uttagit betyg. | Promot. Phil. Dr. i Kiel 1824. Rysk Språklärare i Lovisa. Ylioppilas Turussa 24.2.1817. Respondentti 2.12.1818 pro exercitio, pr. Axel Gabriel Sjöström 12274. Todistus registratuurassa 10.6.1820. Respondentti Kielissä 1824 (de Lovisa). FM (FT) Kielissä 8.9.1824. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 18.10.1828. — Loviisan triviaalikoulun venäjän kielen opettaja 1822. Joutsenon kirkkoherra 1841, Lappeen 1847. Rovasti 1846. Vt. lääninrovasti 1857, vakinainen 1858. † Lappeella 15.8.1869.

Pso: 1831 Gustava Margareta Kiemmer († 1868).

Poika: Porin yläalkeiskoulun kollega, HFM Karl Wilhelm Hougberg 17288 (yo 1854, † 1877).

Poika: apulaispappi Anders Johan Hougberg 17844 (yo 1859, † 1869).

Poika: Sortavalan seminaarin lehtori, kirjailija, FM Konrad Alexis Hougberg 19002 (yo 1869, † 1923).

Lanko: Karl Ferdinand Kjemmer 15311 (yo 1835, † 1847).

Yksityistod. saaja 1.3.1828: Johan Sundman 14436; Johan August von Born 14893; Viktor Magnus von Born 14894; Fredrik Lindberg 15442.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. II #1650; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1820; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1463. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 565 (CLXVIII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 136 (CLXVIII); H. Hornborg och I. Lundén Cronström, Viborgs gymnasium 1805–1842. Biografisk matrikel. SSLS 388 (1961) #108; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 249. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 288; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 302, 468; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 627 (Hougberg Taulu 7); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #230; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3589R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #1114; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 168.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Vilhelm Hougberg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12976>. Luettu 24.6.2024.

Ks. myös viittausohje.