Helsingin yliopisto

Tiedot

6.11.1809 Axel Gabriel Sjöström 12274. * Janakkalassa 26.8.1794. Vht: tilanhoitaja, sitemmin ylim. raatimies Porvoossa Matias Sjöström († 1832) ja Gustava Blåfield. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 3.2.1806. Ylioppilas Turussa 6.11.1809 Sjöström, Axel. Gabr., Tawast. _ 984. Hämäläisen osakunnan jäsen 6.11.1809 [MDCCCIX] Nov. d. ‹Numero XI. on yliviivattu ja päälle on kirjoitettu VI. Axelius Gabriel Sjöström natus die XXVI Augusti Anno 1794. Patre Matthia Sjöström, Assessore Magistratus Tavastburgensis. | Magister 1815. | Litterat. Græcæ Docens 30 Aug. / 11. Sept. 1816. | E. O. Adjunckt i Philosophiska Facult. vid Kejs. Univers. i Åbo d. 4 Juli 1821. Enhälligt kallad till Curator för Tavastenserna d. 21 Febr. 1824. Ordinarie Adjunct i Grekiska Literaturen d. 2 Juni 1826. Enligt de nya statuternas innehåll, och till följe af eget medgiörande, Ordinarie Adjunkt i Grekiska och Romerska Literaturen, ifrån den 17 Januari 1829. Afsade sig Curatorskapet, hvars förvaltande, andre göromål icke medgåfvo, den 4 Februari 1829. Ordinarie Professor i Grekiska Literaturen d. 12/24 April 1833. Enhälligt vald till Tavastländningarnes Inspector d. 5. October 1833. | Afgick, med anledning af Sjuklighet, från Inspektors Embetet, d. 8 April 1842. | död d. 11 Dec. 1846. Respondentti 31.10.1812 pro exercitio, pr. Henrik Snellman 11073. Respondentti 7.6.1815 pro gradu, pr. Johan Fredrik Wallenius 9531. FM 13.10.1815. Preeses 8.6.1816 pro venia docendi. Preeses 8.6.1816 pro venia docendi. Preeses 13.10.1832 pro munere. — Hämäläisen osakunnan kunniajäsen (1818), kuraattori 1824–29, inspehtori 1833–42. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) kirjaston ylim. amanuenssi 1815, kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti 1816, ylim. filosofian apulainen 1821, kreikkalaisen kirjallisuuden vt. professori 1824, 1826–33, saman oppiaineen apulainen 1826, professori 1833. † Helsingissä 11.12.1846.

Pso: 1829 Margareta Sofia Helsberg († 1841).

Poika: kapteeni Frans Sjöström 16259 (yo 1845).

Poika: FM Vilhelm Sjöström 16458 (yo 1847, † 1889).

Sisarenpoika: senaatin apukamreeri Berndt Ferdinand Sjöström 16853 (yo 1850, † 1893).

Yksityistod. saaja 3.5.1815: Johan Henrik Nordenswan 12791; Josef Johan Wallens 13182; Johan Ascholin 13388; Blechard Gustaf Jägerhorn 13432; Karl Isak Björkman 13434; Jakob Boehm 13449; Fredrik Gustaf Borgenström 13614; Gustaf Robert Hollming 13653; 24.5.1823: Matias Weckström 13786; 10.7.1823: Johan Nyman 13829; 24.5.1824: Viktor Nordenswan 13925; 16.5.1825: Karl Fabian Theodor Langenskiöld 14051; 16.5.1825: Ernst Gustaf Venzel Rotkirch 14052; 21.6.1825: Gustaf Adolf Cavonius 14103; Nils Gustaf Jack 14105; Magnus Henrik Löfman 14145; Karl Adolf Borgenström 14155; Gustaf Adolf Saxbäck 14165; Viktor Aminoff 14256; 19.12.1826: Karl Johan Vilhelm Löfman 14301; 19.12.1826: Gustaf Adolf Rosenblad 14305; 8.6.1827: August Lagerstedt 14346.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 176a; HYK ms., Häm. osak. matr. #100; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 4.7.1821), (v.l. 2.6.1826); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 498 (CLXI); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #73; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #129. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 33, 41, 44, 98, 177; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 908; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #3586–3627P, 3624, 3632R, 4144R; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 708; Suomen kansallisbiografia 9 (2007) s. 93.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Gabriel Sjöström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=12274>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.