Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1818 Fredrik Joakim Ekman 13222. * Uudessakaupungissa 1.9.1798. Vht: Uudenkaupungin pormestari, FM Karl Kristoffer Ekman 8878 (yo 1769, † 1818) ja Sara Elisabet Gadolin. Uudenkaupungin pedagogion oppilas 2.10.1809. Turun katedraalikoulun oppilas 6.10.1813 (in cl. sec.) – 12.6.1818 (examen). Ylioppilas Turussa 17.6.1818. Boreaalisen osakunnan jäsen 17.6.1818 [1818] Die XVII Junii. Fridericus Joachimus Ekman natus die I:mo Septembris anno MDCCXCVIII Neostadiensis. | Prom. Phil. Mag:r 1823. | Adscriptus Regine Acad:co Holmensi Artium ingenuarum Autumno 1824. | Redux Amanuensis Consistorii Academ. Aboënsis Extraord. 1827. | Ordinarius 19/1 1829. Linguæ Suecanæ Magister in Gymnasio Wiburgensi 16/11 1829. | Lectoris officis fungens 12/6 1834. | Sacris initiatus 11/4 1838. Respondentti 15.2.1823 pro exercitio, pr. Jakob Algot Gadolin 12808. FK 29.4.1823. Respondentti 14.6.1823 pro gradu, pr. Fredrik Vilhelm Pipping 11295. FM 27.6.1823. Todistus registratuurassa 27.4.1824. Uusi todistus registratuurassa 13.8.1824 i ändamål att å annan väg och ort söka sin fortkomst. Opiskeli Tukholman taideakatemiassa 1824–27. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 11.4.1838. — Aleksanterin yliopiston konsistorin ylim. amanuenssi 1827, vakinainen 1829, ero 1830. Viipurin lukion opettaja s.v., latinan yliopettaja 1834–39. Pappina Espoossa, Ruhnussa (Runö), Tukholman suom. seurakunnassa ja Hämeenlinnassa. Turun ruots. 2. kappalainen 1848, sai viransijaisen 1853. † Turussa 13.3.1872.

Pso: 1830 Sofia Agata Ingman († 1876).

Lanko: Örebron kaupunginlääkäri, intendentti, LT Berndt Vilhelm Ingman 13342 (yo 1819, † 1849).

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #979; HYKA, Album 1817–65 s. 20; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954; TMA Uudenkaupungin yhteislyseon arkisto, Oppilasmatrikkeli 1799–1855 s. 38. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 576 (CLXIXb); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 338, 341; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #731; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 178; A. R. Cederberg, Suomalainen aines Baltian kirkon ja koulun palveluksessa vuoden 1561:n jälkeen. SSV 21 (1937) s. 137; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1232R, 2968R; P. Baerent et al., Die evangelischen Prediger Livlands bis 1918 (1977) #416; L. Pihlajamaa, Tukholman suomalaisen seurakunnan papisto 1533–1999 (2000) s. 71.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Joakim Ekman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13222>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.