Helsingin yliopisto

Tiedot

4.6.1799 Fredrik Vilhelm Pipping 11295. * Turussa (ruots. seurak.) 14.12.1783. Vht: turkulainen kauppias Jost Joakim Pipping 6182 (yo 1735, † 1793) ja hänen 2. puolisonsa Magdalena Katarina Lexell. Ylioppilas Turussa 4.6.1799 [Pipping] Frid. Wilhelm, Borealis _ 817. Boreaalisen osakunnan jäsen 5.6.1799 [1799] Jun: 5: Fredric. Wilhelm Pipping. Natus die XIV. Decembris 1783. | Post Specimina egregie præstita, Philos: Candidatus dignissimus salutatus Anno 1804: atqve promotus Magister 1805. | Græcae Ling: Docens 1806. | Amanuensis Bibliothecæ Acad. Extraordinarius 1808. Curator Nationis Borea-Fennicæ 1809. | Aman. Biblioth. Ac. Ordinarius 1811. | Vice Bibliothecarius 1813. | Historiæ Litterariæ Professor et Bibliothecarius 1814. | Eques Ord. Imp. de S. Wladimiro in quarta Classe 1824. Inspector Nationis Borea-Fennicæ 1828. | Ord. Imp. de S. Anna in secunda Classe Eques d. 3. Maji 1834. | Titulo Consiliarii Collegiarum auctus d. (31 Dec. 1835) 12 Januarii 1836. | et Professor munere gratississime dimissus d. 23 Dec. 1836 (4 Jan. 1837) jure Emeriti, reservatis tamen sibi Bibliothecarii partibus. | Membrum Senatus Imp. Fenn. a die 1 Oct. a. 1841 esse jussus die 23 Apr. (5 Maji) e. a. Respondentti 2.4.1803 pro exercitio, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FK 1804. Respondentti 17.6.1805 pro gradu, pr. Johan Bonsdorff 10389. FM 28.6.1805. Preeses 14.5.1806 pro venia docendi. Todistus Uppsalan yliopistoon siirtymistä varten registratuurassa 12.7.1806. Ylioppilas Uppsalassa 27.9.1806 Fredric Wilhelm Pipping Borea- Fenno (* 1783). Litteraturæ Græcæ Docens ad Rec. Acad. Aboënsem. Civis antea Acad. Aboënsis. Riemumaisteri 29.5.1857. — Boreaalisen osakunnan kuraattori 1809, kunniajäsen (1818), inspehtori 1828–41. Yliopiston rahastontarkastaja 1829–41. Fil. tiedek. promoottori 1832 (sairastuneen Joh. Henr. Avellanin sijaisena) ja 1836. — Turun akatemian kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti 1806, kirjaston ylim. amanuenssi 1808, vakinainen 1811, vt. oppihistorian professori ja vt. kirjastonhoitaja 1812–14, filosofian apulainen ja varakirjastonhoitaja 1813, vakinainen oppihistorian professori ja kirjastonhoitaja 1814, ero professuurista 1837 ja kirjastonhoitajan virasta 1845. Yliopiston rehtori 1823–24, 1833–36 ja 1836–39. Kollegineuvos 1836. Aateloitu 1839. Senaatin talousosaston jäsen 1841, kirkollistoimituskunnan päällikkö 1841–53, ero 1855. Valtioneuvos 1845. † Helsingissä 23.1.1868.

Pso: 1817 Engla Kristina Florin († 1892).

Appi: Karjalohjan kirkkoherra, FM Isak Florin 8828 (yo 1769, † 1825).

Poika: kirurgian ja synnytysopin dosentti, professori, FM ja LKT Joakim Vilhelm Pipping 15362 (yo 1835, † 1858).

Poika: senaatin yleinen esittelijäsihteeri Johan Fridolf Pipping 15593 (yo 1838, † 1906).

Poika: asianajaja, protokollasihteeri Fredrik Josef Pipping 15707 (yo 1839, † 1885).

Poika: piiri-insinööri, FMT Knut Teodor Pipping 16039 (yo 1842, † 1885).

Yksityistod. saaja s.d.: Karl Otto Dahl 12624.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 150a; HYK ms., Bor. osak. matr. #832; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1806 s. 137; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (31.1.1813), (v.l. 27.7.1814); HYKA TAA Eg, Stipendianomukset 1806–1826 (18.11.1807); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (3.12.1802); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 396 (CL); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 116 (Album Nationis Fennicæ #75); Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 34. — T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende. Länsi-Suomi 3 (1890) s. 56 (Köpmannasläkter i Åbo, Pipping Tab. 10); A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1035 (Pipping Taulu 12); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 15, 19, 59, 64, 74, 158; A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 345; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 739; T. Carpelan, Ättartavlor för de på Finlands riddarhus inskrivna efter 1809 adlade, naturaliserade eller adopterade ätterna (1937–42) s. 232 (Pipping Tab. 1); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #607R, 2954–2987P, 3220R; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 581; V-M. Autio, Keisarillisen Suomen Senaatin Kirkollistoimikunnan ja Opetusministeriön matrikkeli 1809–1903. SSJ 48 (1994) s. 41; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 718.

Doria respondentti

Päivitetty 22.12.2007.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Vilhelm Pipping. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11295>. Luettu 25.6.2024.

Ks. myös viittausohje.