Helsingin yliopisto

Tiedot

10.10.1818 Karl Jakob Bastman 13244. * Pernajassa 18.10.1799. Vht: pernajalainen kirjanpitäjä Gabriel Bastman († 1830) ja hänen 2. puolisonsa Lovisa Katarina Slöör. Porvoon lukion oppilas 25.8.1816 – 12.9.1818 (dim.). Ylioppilas Turussa 10.10.1818. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1818] Carolus Jacobus Bastman, Albo Universitatis inscriptus die 10:o Octobris. | ex gymnasio Borgoensi | Vice häradshöfding. Tuomarintutkinto 28.5.1821. Turun hovioikeuden auskultantti 6.6.1821. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1825. Varatuomari 1832. Tilanomistaja Pernajan Garpgårdin kylän Ollas-nimisellä tilalla. † Pernajassa 1.1.1879.

Pso: 1836 Jakobina Sofia Christiernin († 1885).

Sisarenpoika: lainopin professori, FM ja MOT Johan Vilhelm Rosenborg 15851 (yo 1840, † 1871).

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #21; HYKA, Album 1817–65 s. 26; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1821 (2.6.1821, Todistus oikeusvirkoja varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #858. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 591 (CLXX); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1006; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1520.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Jakob Bastman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13244>. Luettu 21.7.2024.

Ks. myös viittausohje.