Helsingin yliopisto

Tiedot

15.12.1840 Johan Vilhelm Rosenborg 15851. * Pernajassa 6.4.1823. Vht: pernajalainen kauppalaivuri Johan Erik Rosenborg († 1858) ja Lovisa Amalia Bastman. Loviisan triviaalikoulun oppilas 29.8.1832. Porvoon lukion oppilas 29.8.1835 – 9.12.1840 (dim.). Ylioppilas Helsingissä 15.12.1840 (arvosana laudatur äänimäärällä 27). Uusmaalaisen osakunnan jäsen 17.2.1841 [1841] Februar. 17. Johan Wilhelm Rosenborg född i Perno Socken den 6 Aprill 1823. | Fader: Sjö-kapit. Johan Rosenborg. Ank. med fullst. betyg från Borgå Gymnasium. Inskr. i Univers. Matr. den 15 Dec. 1840, med vitsordet Laudatur och 27 röster. | Prom. Phil. Mag. 22/VI 1847. | Den 11 April 1848 vald till Afd:ns t. f. kurator. | Afsade sig Kuratoret d: 7 Mars 1854. | Undergått Juris Kandidat examen den 20 Februari 1854. Respondentti 30.10.1844 pro exercitio, pr. Gabriel Geitlin 13473. FK 16.4.1847. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 18.4.1847. FM 22.6.1847. Stipendiaattiteesi 6.6.1849, pr. Johan Philip Palmén 14354. MOK 20.2.1854. Turun hovioikeuden auskultantti 17.3.1854. Väitöskirja 15.12.1856, pr. Johan Philip Palmén 14354. MOL 15.1.1857. Väitöskirja 29.9.1858 pro venia docendi. MOT 31.5.1860. Väitöskirja 15.9.1860 pro munere. — Uusmaalaisen osakunnan kuraattori 1848–51. — Loviisan vt. oikeusraatimies ja maistraatinsihteeri 1852–53. Aleksanterin yliopiston kameraali- ja järjestyslainopin sekä valtio-opin dosentti 1858, saman oppiaineen vt. professori s.v., vakinainen 1860. † Rönnskärissä Helsingin edustalla 13.7.1871.

Pso: 1870 Maria Alexandroff († 1929).

Setä: ylioppilas Gustaf Adolf Rosenborg 11583 (yo 1802, † 1811).

Eno: tilanomistaja Pernajassa, varatuomari Karl Jakob Bastman 13244 (yo 1818, † 1879).

Yksityistod. saaja: Karl Viktor Hartwall 16716; Hugo Konrad Appelgren 16712; Karl Ferdinand Fagerström 16780; Verner Voldemar Söderhjelm 16781; Gustaf Amatus Gadolin 16779; Pehr Emil Kruskopf 16870; Berndt Magnus Valfrid Alftan 16890.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #377; HYK Mf/Ms 380, Lovisa trivialskolas matrikel ifrån år 1813; HYKA, Album 1817–65 s. 399; HYKA FTA Ba, Tutkintoluettelot 1828–53; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 91; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1316. — A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1360; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1933; T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 98. — T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 806; R. Estlander, Rosenborg. Genos 42 (1971) s. 111.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Vilhelm Rosenborg. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=15851>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.