Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1659 Uno Terserus Uno Joannis, Dalekarlus 1331. * Turussa 12.12.1642. Vht: Linköpingin piispa, FM ja TT Jöns Terserus U15 († 1678) ja hänen 1. puolisonsa Elisabet Troilius. Ylioppilas Uppsalassa 4.1650 Uno Johannis [Terserus Dalecarlus]. Ylioppilas Turussa sl. 1659 [Terserus] Uno [Johannis _ 61]. Respondentti Uppsalassa 17.12.1664, pr. teol. prof. Jordan Edenius. Respondentti Uppsalassa 1665, pr. teol. prof. Petr. Rudbeckius. Respondentti Uppsalassa 17.11.1666 pro exercitio, pr. kreikan kielen prof. Mart. Brunnerus. Respondentti Uppsalassa 20.6.1668 pro gradu, pr. matem. prof. Petr. Fontelius. FM. Ylioppilas Jenassa Wintersemester 1669 Terserus, Uno Joan, Svecus. Ulkomaanmatka valtaneuvos Lorenz Creutzin poikien seurassa 1669–71. — Uppsalan Västmanland-Dala osakunnan kuraattori 1664–66. — Uppsalan yliopiston itämaisten kielten professori 1672. † Uppsalassa 3.9.1675.

Pso: 1673 Elisabet Larsdotter Lilliemark tämän 1. avioliitossa († 1681).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 192b. — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 85 (XX); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 19 (XX); Uppsala universitets matrikel I 1595–1700 (utg. A. Andersson et al., 1900–11) s. 125; H. Lagergren et al., Västmanlands-Dala nations album. Band I. 1639–1700 (Uppsala 1931–72) s. 44 #193; Die Matrikel der Universität Jena II 1652–1723 (bearb. v. R. Jauernig und M. Steiger, 1961–77) s. 808; Akademiska konsistoriets protokoll VII 1664–1666 (Uppsala 1971) s. 91, 129, 142, 376; Akademiska konsistoriets protokoll VIII 1667–1670 (Uppsala 1971) s. 75 (4.9.1667, Upplästes R. Cantzlers bref för Unone Tersero om 3 åhrs stipendii prolongation a dato till sin uthresas fortsättiande), 142 (3.6.1668, Uno Terserus och Magnus Uhr begära testimonium, hwilket bewiljades); Akademiska konsistoriets protokoll IX 1671–1672 (Uppsala 1972) passim. — J. Schefferus, Svecia literata (1680) p. 244; J. H. Lidén, Catalogus disputationum I. Disp. Upsalienses (1778) p. 85, 131, 188, 404, 463; Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #3747.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Uno Terserus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1331>. Luettu 23.6.2024.

Ks. myös viittausohje.