Helsingin yliopisto

Tiedot

20.11.1819 Alexander Fabritius 13341. * Viipurissa (saks. seurak.) 25.6.1803. Vht: senaattori Berndt Fabritius 9561 (yo 1778, † 1835) ja Margareta Elisabet Sutthoff tämän 2. avioliitossa. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 20.11.1819. Viipurilaisen osakunnan jäsen 20.11.1819 20/11 1819 \ Alexander Fabritius \ 23/6 g. st. 1803 \ Lagman \ Helsingfors \ Den 11 Junii 1823 uttagit betyg för att ingå i Kejserl: Åbo Hof Rätt. Tuomarintutkinto 12.6.1823. Turun hovioikeuden auskultantti 20.6.1823. — Senaatin ylim. kopisti. † Helsingissä 27.2.1827.

Yksityistod. antaja: Johan Gabriel Linsén 11670.

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1736; HYKA, Album 1817–65 s. 39; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823 (14.6.1823, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #902. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 600 (CLXXI); S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 262.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Alexander Fabritius. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13341>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.