Helsingin yliopisto

Tiedot

sl. 1802 Johan Gabriel Linsén 11670. * Helsingissä 28.12.1785. Vht: helsinkiläinen kauppalaivuri, sotalaivaston vänrikki Jakob Johan Linsén († 1790) ja Brita Kristina Salovius tämän 1. avioliitossa. Ylioppilas Turussa sl. 1802 Linsén, Joh. Gabr. Nylandus _ 884. Respondentti 3.3.1810 pro exercitio, pr. Frans Mikael Franzén 10162. FK 4.6.1810. Respondentti 28.6.1810 pro gradu, pr. Frans Mikael Franzén 10162. FM 6.7.1810. Pedagogian tutkinto 8.6.1811. Preeses 14.12.1811 pro venia docendi. Preeses 20.12.1811 pro venia docendi. — Uusmaalaisen osakunnan kuraattori 1810–28, kunniajäsen, inspehtori 1832–40. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) roomalaisen kirjallisuuden dosentti 1812, saman oppiaineen apulainen 1813, vt. kaunopuheisuuden professorina 1815, 1816 ja 1822–27, vakinainen kaunopuheisuuden ja runousopin professori 1828. † Helsingissä 16.11.1848.

Pso: 1:o 1814 Amalia Karolina Forssell († 1827); 2:o 1829 Vilhelmina Petronella Hoeckert († 1870).

Appi: Nousiaisten kirkkoherra, FM Josef Höckert 9260 (yo 1774, † 1833).

Isäpuoli: Tyrvään kirkkoherra Johan Magnus Limon 10041 (yo 1783, † 1833).

Isän isä: Siuntion kappalainen Gabriel Linsenius 6303 (yo 1736, † 1790).

Veli: lääninrahastonhoitaja, kollegiasessori Samuel Jakob Linsén 12117 (yo 1807, † 1836).

Poika: intendentinkonttorin sihteeri August Vilhelm Linsén 16703 (yo 1849, † 1858).

Poika: kirjastonhoitaja Alarik Linsén 17986 (yo 1860, † 1895).

Vävy: piirilääkäri, KM Julius Konstantin Törnroth 16337 (yo 1846, † 1875).

Vävy: yleisten rakennusten ylihallituksen ylitirehtööri Ludvig Isak Lindqvist 16514 (yo 1847, † 1894).

Yksityistod. saaja 24.5.1813: Johan Efraim Åhlström 12620; s.d.: Anders Johan Semenius 12631; 21.6.1813: Blechard Johan Lybecker 12659; s.d.: Karl Adolf Backman 12668; Fredrik Verner Stichaeus 13125; Alexander Fabritius 13341; Karl Fredrik Fagerström 13375; Gustaf Vilhelm Limon 13392; Robert Axel Hisinger 13393; Gabriel Wegelius 13394; Gustaf Adolf Hjärne 13433; Karl Magnus Grénman 13497; Berndt Vilhelm Nordberg 13540; Otto Robert Snellman 13551; Vilhelm Fredricsson 13609; Bror Erik Stadigh 13654; Karl Diedrich Tötterman 13656; s.d.: Karl Emil Lybecker 13709; s.d.: Claes Henrik Nyberg 13742; s.d.: Georg Axel Nyberg 13743; s.d.: Samuel Abraham Carlén 13797; s.d.: Mauritz Leonard Konstantin Favorin 13881; s.d.: Gabriel Vilhelm Freudenthal 13882; s.d.: Axel Gabriel Grönvik 13939; s.d.: Karl Gustaf Möller 14012; Harald Viktor Vilhelm Furuhjelm 14147; s.d.: Karl Henrik Alexander Napoleon Adlercreutz 14342.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 120a; HYKA TAA Ba, Pedagogisen seminaarin oppilasmatrikkeli 1807–10 #10 (kl. 1807); HYKA TAA Cf, Tutkintopöytäkirjat 1764–1813; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 5.2.1813); HYKA TAA Ha, Ylioppilaiden opintosuoritus- ja opiskelutodistukset 1731–1828 (2 kpl); KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 438 (CLIV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #889; B. Åkerman, Bouppteckningar i Helsingfors stad 1679–1808. SSJ 13 (1937) #883. — G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; Släktbok I. SSLS 107 (utg. A. Wilskman, 1912–16) sp. 422 (Linsén Tab. 6); T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 579; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1043R, 1046R, 2287–2311P; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 477; Suomen kansallisbiografia 6 (2005) s. 254.

Doria respondentti

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Gabriel Linsén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=11670>. Luettu 22.4.2024.

Ks. myös viittausohje.