Helsingin yliopisto

Tiedot

23.5.1820 Karl Fredrik Fagerström 13375. * Loviisassa 5.11.1798. Vht: loviisalainen kauppalaivan merimies Matts Fagerström († 1809) ja Johanna Frischenfeldt. Porvoon lukion oppilas 9.2.1813. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 23.5.1820. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1820] Carolus Friedricus Fagerström, natus die 7:o Novembris 1793 in urbe Lovisa, patre milite gregario. E Gymnasio Borgoënsi Albo Universitatis inscriptus d. 23:o Maji. | privat lärare. — Toiminut yksityisopettajana monilla paikkakunnilla (ainakin Hartolassa 1850-luvulla).

Yksityistod. antaja: Johan Gabriel Linsén 11670.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #38; HYKA, Album 1817–65 s. 44. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 600 (CLXXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1023; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1442.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Fredrik Fagerström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13375>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.