Helsingin yliopisto

Tiedot

19.6.1820 Robert Axel Hisinger 13393. * Helsingin pitäjässä 28.3.1805. Vht: Kymin laamannikunnan laamanni, senaattori Jakob Vilhelm Hising, v:sta 1784 Hisinger 9900 (yo 1782, † 1843) ja Augusta Eleonora Lovisa von Kothen. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 19.6.1820. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1820] Robertus Axelius Hisinger, Nobilis, natus die 28:o Martii 1805 in paroecia Helsinge, patre Judice provinciali, Consiliario status, Senatus Imp. pro regenda Fennia Membro. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die 19:o Junii. | Protocolls-Secreterare i Kejserl. Senatens Justitiæ-Departement. | Ref. Secret. dersammast. Tuomarintutkinto 10.6.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 22.6.1825. — Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1825. Varatuomari 1831. Senaatin oikeusosaston kopisti 1832, kanslisti 1837, protokollasihteeri 1838, esittelijäsihteeri 1845, ero 1851. Kihlakunnantuomarin arvonimi 1833. Senaatin oikeusosaston jäsen 1851, talousosaston jäsen 1854, uudestaan oikeusosaston jäsen 1855. Valtioneuvos 1854. † Turussa 8.7.1859.

Pso: 1835 Emilia Henrietta Rotkirch († 1841).

Appi: Vaasan hovioikeuden presidentti, vapaaherra Karl Fredrik Rotkirch U901 († 1832).

Poika: hovioikeudenneuvos Viipurissa Robert Emil Hisinger 17359 (yo 1855, † 1889).

Yksityistod. antaja: Johan Gabriel Linsén 11670.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #43; HYKA, Album 1817–65 s. 47; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825 (15.6.1825, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #940. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 602 (CLXXI); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1028. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 253; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor III (1927) s. 622 (Hisinger Tab. 12); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 517 (Hisinger Tab. 8); M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 149.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Robert Axel Hisinger. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13393>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.