Helsingin yliopisto

Tiedot

21.6.1820 Johan Jakob Nervander 13401. * Uudessakaupungissa 23.2.1805. Vht: Uudenkaupungin apteekkari Johan Nervander († 1816) ja Beata Bergbom. Kasvatusisä (1816) ja eno: professori Fredrik Bergbom († 1830). Oulun triviaalikoulun oppilas 4.9.1813 (cl. I) – 1816 (avg.). Turun katedraalikoulun oppilas 14.10.1816 (in cl. tert.) – 16.6.1820 (examen). Ylioppilas Turussa 21.6.1820. Pohjalaisen osakunnan jäsen 27.6.1820 [1820] Johannes Jacobus Nervander die 27 Junii Natus Nystad 23 Februarii Anno 1805. | Patre Pharmacopola ibidem. Philosophiæ Magister Primus den 10 Juli 1827. Physices docens den 1 Juli 1829. Adjunct i Mathematiken och Physiken vid Alexanders Universitetet den 19 (7) Maj 1832. E. O. Professor 1838. | Riddare af Kejs. S:t Wladimirs Ordens 4:de Class 1842. Curator för Österb. Afdelningen 1829–1837. Professor i Fysiken 1845. Död 1848. Stipendiaattiteesi 30.3.1822, pr. Daniel Johan Myréen U939. Respondentti 5.6.1822 pro exercitio, pr. Fredrik Bergbom 11668. FK 13.6.1827. Respondentti 7.7.1827 pro gradu, pr. Pehr Adolf von Bonsdorff 12321. FM 10.7.1827 priimus. Preeses 9.6.1829 pro venia docendi. Preeses 9.6.1829 pro venia docendi. Preeses 22.2.1832 pro munere. Preeses 22.2.1832 pro munere. Opintomatkan Ruotsiin, Tanskaan, Saksaan, Ranskaan ja Italiaan 1832–36. Opintomatkoja Saksaan kesinä 1837, 1838 ja 1839. — Pohjalaisen osakunnan kuraattori 1830–37. — Aleksanterin yliopiston fysiikan dosentti 1829, vt. fysiikan professori 1829–32, matematiikan ja fysiikan apulainen 1832, ylim. fysiikan professori ja magneettis-meteorologisen observatorion johtaja 1838, vt. fysiikan professori 1844, vakinainen 1845. Samalla Helsingin yksityislyseon opettaja v. 1831 ja 1836. Sensuuriylihallituksen sihteeri 1830–32. Manufaktuurijohtokunnan jäsen 1842. Tunnettu runoilija. † Helsingissä 15.3.1848.

Pso: ~1827 Agata Emerentia Öhmann († 1860).

Appi: hallituskonseljin jäsen, laamanni Abraham Öhman, myöh. Öhmann 9676 (yo 1779, † 1814).

Veli: kapteeniluutnantti Bror Frans Vilhelm Nervander 14083 (yo 1825, † 1868).

Poika: Viipurin lyseon lehtori, FM Johan Hugo Emmerik Nervander 16190 (yo 1844, † 1909).

Poika: lehtimies, FM Emil Fredrik Nervander 17788 (yo 1858, † 1914).

Lanko: varatuomari Erik Johan Bergbom 11152 (yo 1797, † 1832).

Kasvatusisä: teoreettisen filosofian professori, FM Fredrik Bergbom 11668 (yo 1802, † 1830).

Vävy: magneettis-meteorologisen observatorion johtaja, professori, FM Henrik Gustaf Borenius 13511 (yo 1821, † 1894).

Yksityistod. saaja: Claes Adam Wahlberg 14547; Axel Fredrik Wahlberg 14548; s.d.: Gustaf Lundahl 14491; Adolf Olsoni 14608; Gustaf Adolf Fredrik Tigerstedt 14687; Karl Johan Claudelin 14697; Anders Anton Planman 14702; Johan Oskar Palmén 14838; Anders Hägglund 14850; Vilhelm Forsman 14872; Gustaf Karl Salonius 14875; Karl Konstantin Lönnblad 14902; August Vilhelm Eklund 14929; Karl Otto Nyberg 14934; Johan Filip Danielson 14951.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #1953; HYKA, Album 1817–65 s. 48; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; KA Ansioluettelokokoelma. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 604 (CLXXI); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #1011, s. 36; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #1953. — A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 923 (Nervander Taulu 7); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 44, 177; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 659; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #226R, 634R, 2656R; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #2080; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 532; Suomen kansallisbiografia 7 (2006) s. 23.

Doria respondentti

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Jakob Nervander. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13401>. Luettu 14.4.2024.

Ks. myös viittausohje.