Helsingin yliopisto

Tiedot

Yo Uppsalassa 9.2.1802 Daniel Johan Myréen U939. * Lerbossa 10.5.1782. Vht: Nyköpingin hospitaalin taloudenhoitaja, lääninkamreeri Daniel Myréen († ~1826) ja Ester Thavenius. Nyköpingin koulun oppilas. Strängnäsin lukion oppilas 14.3.1796. Ylioppilas Uppsalassa 9.2.1802 Daniel Joh. Myreen Suderm. (* 1782). Respondentti Uppsalassa 8.6.1803 pro exercitio, pr. tähtit. prof. Laur. Regnér. FK 5.3.1806. Respondentti Uppsalassa 3.4.1806 pro gradu, pr. matem. prof. Nic. Landerbeck. FM 14.6.1806. MOK 11.12.1806. Svean hovioikeuden auskultantti 15.1.1808. MOL 12.12.1808. Respondentti Uppsalassa 7.6.1810 pro doctoratu, pr. talous- ja kauppaoik. prof. L. G. Rabenius. MOT Uppsalassa 13.6.1810. Ruotsalaisen (II) osakunnan jäsen 1817/18 Daniel Myréen Sudermannus Jur. utr. Doct:r Jur. Oecon & Comm. Prof: Natus die 11 Maji 1782, in paroecia Sœdermanniæ Lerbo Patre Scriba territoriali. Todistus registratuurassa 19.9.1823. — Uppsalan yliopiston Södermanlandin ja Närken osakunnan kuraattori 1808. Ruotsalaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Uppsalan yliopiston konsistorin amanuenssi 1807. Oikeusrevision palvelukseen 1809. Uppsalan yliopiston kotimaisen ja roomalaisen lainopin dosentti s.v., konsistorin kanslisti 1811. Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) talous- ja kauppaoikeuden professori 1812, kansa- ja valtio-oikeuden sekä kansantalouden professori 1829. Yliopiston rehtori Turussa 1817–18 ja Helsingissä 1828–29. Omisti Luonnonmaan Jaakkolan Naantalissa. † koleraan Helsingin pitäjän Talissa perheen viettäessä siellä joulunaikaa 29.12.1831.

Pso: 1819 Sofie Esperance Bonsdorff († 1887).

Appi: eksegetiikan professori, FM ja TT Jakob Bonsdorff 9660 (yo 1779, † 1831).

Poika: ylioppilas Karl Edvard Julius Myréen U1083 († 1843).

Poika: piirilääkäri, FMM ja LKT Daniel Oskar Israel Myréen 16798 (yo 1850, † 1891).

Yksityistod. saaja s.d.: Magnus Reinhold Armfelt 12790.

Viittauksia: HYK ms., Ruots. osak. matr. II #163; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (30.8.1812); KA Ansioluettelokokoelma; RA Svea hovrätt, Matrickel öfwer Auscultanter 1801–34 s. 63; ULA Strängnäs gymnasium DIb:3, Elevmatrikel 1790–1826. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 427 (CLIII); J. Lagerholm, Södermanland-Närkes nation (1933) s. 336 #3761; Uppsala universitets matrikel IV 1801–1817 (utg. P. Sjögren, 1960) s. 7. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 127, 148, 170, 172; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 311; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 906 (Myreen Taulu 4); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) passim; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 646; K. G. Westman, Juris doktorer vid Uppsala universitet 1629–1929. Förteckning. Uppsala universitets årsskrift 1929. Band I. Juridik 1. s. 6; G. Å. Myréen, Daniel Myréen. SSV 27 (1943) s. 53–70; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2653–2659P; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #6278.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Daniel Johan Myréen. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=U939>. Luettu 20.6.2024.

Ks. myös viittausohje.