Helsingin yliopisto

Tiedot

16.12.1820 Karl Isak Björkman 13434. * Porissa 1.4.1805. Vht: porilainen kauppias Isak Björkman († 1809) ja hänen 2. puolisonsa Maria Elisabet Ascholin. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 16.12.1820. Satakuntalaisen osakunnan jäsen 19.12.1820 [1820] Die XIX Dec. Carolus Isaacus Björkman natus die 1 Apr: Anno 1805, Bjoerneburgensis. | Auscultandi venia ad Dicast. Suprem. Ab. ornatus /12 1824. | Extra Kammarskrifvare i Kejs: Senaten för Finland 1827. | Ordinarie D:o 1832. | Cancellist 1837. Protocolls Secreterare 1842. Tuomarintutkinto 9.12.1824. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1824. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1827. Senaatin ylim. kamarikirjuri s.v., kamaritoimituskunnan kamarikirjuri 1832, valtiovaraintoimituskunnan kanslisti 1838, protokollasihteeri 1841, apulaisesittelijä 1845, esittelijäsihteeri 1853. Suomen Pankin johtaja ja johtokunnan esimies 1862. Valtioneuvos 1865. † Vihdissä 30.6.1866.

Pso: 1848 Gustava Vilhelmina Silvius († 1905).

Veli: porilainen kauppias Nils Fredrik Björkman 11390 (yo 1800, † 1812).

Poika: oikeusraatimies Helsingissä Gustaf Leonard Björkman 21007 (yo 1882, † 1941).

Lanko: Pyhäjoen kappalainen Johan Fredrik Silvius 13586 (yo 1822, † 1873).

Yksityistod. antaja: Axel Gabriel Sjöström 12274.

Viittauksia: HYK ms., Satak. osak. matr. II #1553; HYKA, Album 1817–65 s. 54; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1824 (16.12.1824, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); HYKA TAA He, Ekestubben rahaston stipendihakemukset 1797–1827 (8.11.1821); KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #925. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 609 (CLXXII). — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 161.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Isak Björkman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13434>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.