Helsingin yliopisto

Tiedot

9.6.1821 Gabriel Geitlin 13473. * Naantalissa 3.1.1804. Vht: naantalilainen kauppias, raatimies Anders Geitlin († 1818) ja hänen 2. puolisonsa Anna Maria Aspholm. Turun katedraalikoulun oppilas 23.8.1814 (in cl. prim.) – 4.6.1821 (examen). Ylioppilas Turussa 9.6.1821. Boreaalisen osakunnan jäsen 13.6.1821 1821 Die XIII Junii Gabriel Geitlin Resoënsis natus die III:tio Januarii MDCCCIV. | Promotus Phil. Mag. 1827. | Linguæ Russicæ Magister ad Universitatem Imp. Aboënsem 2/6 1826. Adjuncti titulo ornatus 1829. | Littaraturæ Orientalis Professor d. 7. Octobr. a. 1835. | Th. exeget. Professor 1849. | Obiit 1871. Stipendiaattiteesi 5.10.1822, pr. Anders Johan Lagus 10906. Respondentti 21.6.1823 pro exercitio, pr. Anders Johan Lagus 10906. Preeses 5.4.1826. FK 11.12.1826. Respondentti 20.12.1826 pro gradu, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. FM 10.7.1827. Venäjän kieliopintoja Moskovassa 1827–28. Itämaisten kielten opintoja Pietarissa 10 kuukauden ajan 1834. Preeses 10.6.1835 pro munere. Preeses 10.6.1835 pro munere. Väitöskirja 23.5.1846 pro munere. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 20.12.1849. TT h.c. Helsingissä 28.5.1857 (teol. tiedek. nimittämänä). — Boreaalisen osakunnan kunniajäsen. Turkulaisen osakunnan (vuodesta 1846 koko yhdistyneen Länsisuomalaisen osakunnan) inspehtori 1838–52. — Turun akatemian (Aleksanterin yliopiston) venäjän kielen opettaja 1826, vt. ylim. venäjän kielen ja kirjallisuuden professori 1829. Yliopistonapulaisen arvonimi s.v. Itämaisen kirjallisuuden professori 1835, eksegetiikan professori 1849, ero täysinpalvelleena 1864. Samalla palkkapitäjänsä Espoon kirkkoherra 1850. Valtiopäivämies 1863–64 ja 1867. † Espoossa 12.7.1871.

Pso: 1829 Anna Lovisa Lagus († 1882).

Appi: teologisen siveysopin professori, FM ja TT Anders Johan Lagus 10906 (yo 1794, † 1831).

Poika: yliopettaja, HFT Johan Gabriel Geitlin 17167 (yo 1853, † 1890).

Poika: valtiokonttorin ylijohtaja, todellinen valtioneuvos Wilhelm Gabriel Geitlin 17439 (yo 1855, † 1906).

Poika: senaatin oikeusosaston esittelijäsihteeri, FM ja MOK Alexander Gabriel Geitlin 17948 (yo 1860, † 1911).

Lanko: Merikarvian kirkkoherra, FM Gustaf Johan Ingelius 11272 (yo 1798, † 1842).

Yksityistod. saaja: Anselm Israel Lagus 15074.

Viittauksia: HYK ms., Bor. osak. matr. #987; HYKA, Album 1817–65 s. 59; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (v.l. 2.6.1826); KA Ansioluettelokokoelma; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1022. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 610 (CLXXII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 509 (Geitlin Taulu 4); G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 44; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. I (1925) s. 251; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1316–1316P, 2127R, 2131R, 3416R; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 176; Suomen kansallisbiografia 3 (2004) s. 200; K. Ketola, Ryssän koulussa (2007) s. 222.

Doria praeses

Päivitetty 15.7.2013.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gabriel Geitlin. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13473>. Luettu 21.5.2024.

Ks. myös viittausohje.