Helsingin yliopisto

Tiedot

6.10.1794 Anders Johan Lagus 10906. * Iisalmella 3.8.1772 tai 8.7.1775. Vht: Iisalmen kirkkoherra, FM ja TT Johan Lagus 7454 (yo 1749, † 1806) ja Lovisa Benedicta Kraftman. Ylioppilas Uppsalassa 1.10.1788 Anders Johan Lagus Fenno (* 1775) Filius Ad. Rev. D:ni Præp. Lagi in Idensalmi. Utitur informatore d:no Sam. Törner Ostg. Respondentti Uppsalassa 1.6.1791, pr. lääket. ja kasvit. prof. Carl Peter Thunberg. Ylioppilas Turussa 6.10.1794 [Lagus] Andreas Johannes Wib. _ 755:. Viipurilaisen osakunnan jäsen 6.10.1794 [1794] d. 6. Octobr. Andreas Johannes Lagus, natus d. | 8 Juli | 1775. patre Past. & præposito in Idensalmi Savolaxiae. Civitatem Academicum a. 1788. Upsaliæ adeptus. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1794] 8. Oct: \ Anders Johan Lagus \ 1775. \ Probst \ Idensalmi \ Promoverad 1795; Docens i Grekiska Litteraturen 1796; Filos. Adjunkt 1802; | Log. och Metaph. Professor 1805. Philos. Pract. Prof. 1814. Theol. D:r 1818. Ridd. af Wlad. O. 4 Cl. 1819. Theol. Prof. 1823. Död 1830. Respondentti 18.6.1795 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 23.6.1795. Preeses 18.5.1796 pro venia docendi. Respondentti 8.12.1798 pro candidatura theologica, pr. Jakob Tengström 9006. TK 14.6.1799. TL 19.12.1799. Todistus Porvoon lukion kielten lehtorin viran hakemista varten registratuurassa 21.10.1800. Todistus registratuurassa 15.4.1803. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 15.7.1803. TT 15.6.1818 (nim. 20.7.1817). — Fil. tiedek. promoottori 1823. Viipurilaisen osakunnan kunniajäsen (1818). — Turun akatemian kreikkalaisen kirjallisuuden dosentti 1796, kirjaston amanuenssi s.v., 2. filosofian apulainen 1802, logiikan ja metafysiikan professori 1805, käytännöllisen filosofian professori 1812, 4. teologian professori 1824, teologisen siveysopin professori 1829, samalla palkkapitäjänsä Liedon kirkkoherra 1805, Paimion 1824. Akatemian rehtori 1818–19. Turun tuomiokapitulin apujäsen 1805, jäsen 1824–28. † Helsingissä 23.1.1831.

Pso: 1804 Sigrid Helena Hoffrén († 1857).

Appi: Hartolan kirkkoherra Lars Abraham Hoffrén 8712 (yo 1767, † 1822).

Poika: Iisalmen kirkkoherra Johan Lorentz Lagus 13470 (yo 1821, † 1881).

Poika: pankinkomissaari Fredrik Vilhelm Lagus 14230 (yo 1826, † 1875).

Poika: revisiokonttorin 1. reviisori Anselm Israel Lagus 15074 (yo 1833, † 1870).

Vävy: Karjalan laamannikunnan laamanni Bror Adam Tamelander 12560 (yo 1812, † 1872).

Vävy: eksegetiikan professori, FM ja TT Gabriel Geitlin 13473 (yo 1821, † 1871).

Vävy: Porvoon yläalkeiskoulun konrehtori, FM Alexander Moritz Karl Hornborg 14901 (yo 1832, † 1856).

Vävy: Valkealan kappalainen Karl Gustaf Stenroth 15905 (yo 1841, † 1870).

Yksityistod. saaja poika: Johan Lorentz Lagus 13470; 13.6.1823: Johan Jakob Engman 13796; s.d.: Henrik Fabian Floman 13957.

Viittauksia: HYK ms., Index s. 110a; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1204; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1799–1800 s. 615; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1803–04; HYKA TAA Dc, Virkamääräyskirjojen jäljennökset 1763–1826 (19.10.1802), (5.4.1805), (4.7.1805), (v.l. 19.6.1812), (v.l. 5.6.1824), (v.l. 1.7.1824); KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #1882; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 359 (CXLVI); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 109 (Album Nationis Fennicæ #15); Uppsala universitets matrikel III 1750–1800 (utg. A. B. Carlsson, 1925–1946) s. 286; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 176. — G. Marklin, Catalogus disputationum ... continuatus I. Disp. Upsalienses (1820) p. 201; C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 88, 131; J. J. Tengström, Chronologiska förteckningar och anteckningar... (1836) s. 308; A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 768 (Lagus Taulu 51); K. G. Leinberg, Dissertationes academicæ Fennorum extra patriam. BNF 58 (1900) #145; G. Heinricius, Skildringar från Åbo akademi 1808–1828. SSLS 101 (1911) s. 7, 12, 59, 67, 70, 182; T. Carpelan ja L. Tudeer, Helsingin yliopisto. Opettajat ja virkamiehet vuodesta 1828. II (1925) s. 505; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 365 (Lagus Taulu 66); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #2111–2134P, 3173R, 3872R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Lieto; E. Matinolli, Turun tuomiokapitulin matrikkeli (1976) s. 133; Suomen kansallisbiografia 5 (2005) s. 668.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Anders Johan Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10906>. Luettu 19.6.2024.

Ks. myös viittausohje.