Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1821 Adolf Sahlstedt 13492. * Helsingin pitäjässä 12.1.1801. Vht: Uudenmaan rakuunoiden luutnantti Olof Anders Sahlstedt († 1823) ja Cornelia Nordling. Helsingin triviaalikoulun oppilas 30.8.1814. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 26.9.1815. Ylioppilas Turussa 16.6.1821. Hämäläisen osakunnan jäsen 16.6.1821 [MDCCCXXI] Junii d. XVI. Adolphus Sahlstedt natus patre Olao Andrea Sahlstedt Subcenturione die 12 Januarii anno 1801. | Uttog Nations Betyg dat. d. ‹–› December 1825. Ausc. i Åbo Hof Rätt. | V. Häradshöfding. Död i Tavastehus 1835. Tuomarintutkinto 9.12.1825. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1825. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1829. Varatuomari 1831. † Hämeenlinnassa 9.2.1836.

Äidin isä: Halikon kirkkoherra, FM Ingevald Nordling 7735 (yo 1753, † 1799).

Veli: proviisori Karl Axel Sahlstedt 13520 (yo 1821, † 1842).

Sisarenpoika: helsinkiläinen liikemies, kauppaneuvos, FM Nikolai Kiseleff 15571 (yo 1838, † 1883).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #229; HYKA, Album 1817–65 s. 61; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1825 (13.12.1825, Todistus oikeuslaitoksen palvelukseen pyrkimistä varten); TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #946. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 615 (CLXXII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. XIII; E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #177; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 133; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #352.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Sahlstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13492>. Luettu 13.6.2024.

Ks. myös viittausohje.