Helsingin yliopisto

Tiedot

kl. 1753 Ingevald Nordling 7735. * Varbergissa 21.1.1735. Vht: renkivouti Merimaskussa (1730), sittemmin konstaapeli Varbergin linnoituksessa Hallandissa Ingevald Nordling ja Kristina Forssman. Muutti jo lapsena Suomeen, nähtävästi sukulaistensa(?) luokse Halikon pappilaan. Turun katedraalikoulun oppilas 21.5.1750 (in cl. syntact., Wardbergensis Svec.) – 19.6.1753 (examen). Ylioppilas Turussa kl. 1753 Nordling Ingevald. Austr. _ 438. Respondentti 15.6.1757 pro exercitio, pr. Pehr Kalm 6189. Respondentti 12.12.1759 pro gradu, pr. Isak Ross 5391. FM 25.8.1760. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 21.9.1762. Todistus ordinaation hakemista varten kirjattu pöytäkirjaan 5.10.1762. — Halikon kirkkoherran apulainen 1762, pitäjänapulainen 1763, kappalainen 1771, kirkkoherra 1780. Rovasti 1796. † Halikossa 6.7.1799.

Pso: 1765 Elsa Helena Claesson († 1794).

Poika: varatuomari Johan Niklas Nordling 10689 (yo 1791).

Tyttärenpoika: varatuomari Adolf Sahlstedt 13492 (yo 1821, † 1836).

Lanko: nauvolainen kauppalaivuri Claes Claesson 8077 (yo 1758, † 1774).

Vävy: maanmittaustirehtööri Johan Magnus Gottskalk 9628 (yo 1778, † 1828).

Vävy: kruununvouti Jakob Kristian Sevón 10275 (yo 1786, † 1834).

Sukulainen(?): Halikon kirkkoherra Arvid Paulinus, myöh. Paulin 5048 (yo 1708, † 1750).

Vertaa: Turun kämnerinoikeuden notaari Bo Forsman 1680 (yo 1664, † 1692).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 138b; HYK ms. AKA:20, Konsistorin pöytäkirjat 1762–1764 s. 111; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1753. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 88 (CIV); Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVII 1751–1756 (julk. V-M. Autio, 1982) s. 456; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat XVIII 1756–1762 (julk. V-M. Autio, 1990) s. 76, 146, 149, 236, 313, 314, 392, 393, 394, 434, 435; E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; O. Mustelin och S-E. Åström, Prästvigningarna i Åbo stift 1728–30 och 1752–1800. SSV 33–34 (1949–50) s. 46. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 420, 421, 422; V. J. Kallio, Halikon historia (1930) s. 146; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1914R, 3301R; E. Matinolli, Turun hiippakunnan paimenmuisto 1721–1809 I (moniste 1963) Halikko; B. v. Bonsdorff, Pieniä löytöjä – Små fynd. Ingevald Nordling. Genos 49 (1978) s. 86.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ingevald Nordling. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=7735>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.