Helsingin yliopisto

Tiedot

11.2.1822 Arndt Gerhard Lindforss 13577. * Kiteellä 28.10.1804. Vht: Kiteen kirkkoherra Mårten Kristoffer Lindfors 9378 (yo 1776, † 1809) ja hänen 2. puolisonsa Katarina Borgström. Porvoon lukion oppilas 18.9.1816 – 14.12.1821 (dim.). Ylioppilas Turussa 11.2.1822. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1822] Arnoldus Gerhardus Lindforss, frater prioris, natus die 28:o Octobris 1804. in paroecia Kides; eodem die ac Frater Albo Universitatis adjectus. | Prom. Phil. Doctor 10/7 1827; Conrector vid Helsingfors Trivial-skola; Kyrkoherde i Imbilax. Respondentti 26.11.1825 pro exercitio, pr. Johan Adam Edman 11554. FK 9.6.1826. Todistus registratuurassa 22.3.1827. Respondentti 23.6.1827 pro gradu, pr. Carl Reinhold Sahlberg 10919. FM 10.7.1827. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 4.7.1835. — Helsingin triviaalikoulun vt. apologista 1827, vakinainen 1828, alempi kollega s.v., vt. ylempi kollega 1829, konrehtori 1830, vt. rehtorina 1830–35. Impilahden kirkkoherra 1840 (virkaan 1842), armovuodensaarnaaja ja vt. kirkkoherra siellä 1840–42. † Impilahdella 17.1.1850.

Pso: 1843 Selma Fredrika Olsoni († 1868).

Lanko: Loviisan ala-alkeiskoulun vt. rehtori, FM Nikolai Konstantin Olsoni 15314 (yo 1835, † 1861).

Yksityistod. saaja: Fredrik Otto Grahn 14241; 15.12.1826: Jonas Justén 14304; Berndt Gustaf Lagerstedt 14712; Jakob Edelmann 14713; Karl Johan Forstén 14714; Kristian Kekoni 14816; Fredrik Vilhelm Rosenqvist 14864; Gustaf Adolf Sunn 14865; Karl Johan Edvard Gustavson 14866; Karl Magnus Dahlström 14867; Karl Gustaf Cheilan 14870; Anton Ulrik Bergman 14945; Adolf Fredrik Tavaststjerna 14989; Gustaf Abraham Ancherus 15287; Johan Forsblom 15294; Karl Fredrik Löfman 15398; Herman Avellan 15560; Fredrik Kristian Frankenhæuser 15646; Karl Johan Moberg 15771; Axel Reinhold von Becker 15772.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #62; HYKA, Album 1817–65 s. 68; HYKA TAA Bb, Tutkintoja koskevat luettelot 1796–1828; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1827; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #2095. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 627 (CLXXIII); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1046; A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1522. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 245, 247, 249, 251; M. Akiander, Herdaminne I. BNF 13 (1868) s. 260; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 119 (Lindforss Taulu 2); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #842R, 3421R.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Arndt Gerhard Lindforss. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13577>. Luettu 22.5.2024.

Ks. myös viittausohje.