Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1830 Karl Johan Forstén 14714. * Kuopiossa 21.10.1813. Vht: Kuopion läänin lääninkamreeri, kamarineuvos Karl Gabriel Forstén († 1847) ja Maria Charlotta Molander. Kuopion triviaalikoulun oppilas 8.11.1824. Yksityistodistus. Ylioppilas Helsingissä 17.6.1830 (arvosana approbatur äänimäärällä 12). Viipurilaisen osakunnan jäsen 9.2.1831 9/2 1831 \ Carl Johan Forstén \ 21/10 1813 \ Landskamrer. Assess. Carl Gabriel Forsten \ Kuopio \ [Betyg] af Mgr. Arndt Lindfors \ Uttog betyg d. 10 Dec. 1833 för att bli Landtmätare. Maanmittausoppilas 1.8.1831. Savokarjalaisen osakunnan perustajajäsen 1833 C. J. Forstén. Maanmittausauskultantti 9.1.1834. — Varamaanmittarin arvonimi 1838. Saimaan kanavatyömaan piiripäällikkö 1847. Kuopion läänin lääninmetsänhoitaja 1852. Kuopion läänin läntisen tarkastuspiirin vt. ylimetsänhoitaja 1859. † Kuopiossa 29.5.1878.

Pso: 1855 Rosina Matilda Molander († 1867).

Appi: hovioikeudenneuvos Johan Torsten Molander 12324 (yo 1810, † 1851).

Äidin isä: Porvoon piispa, FM ja TT Johan Molander 9798 (yo 1781, † 1837).

Veli: piirilääkäri, FM ja LKT Gustaf Fredrik Forstén 14900 (yo 1832, † 1868).

Veli: piirilääkäri, FM ja LKT August William Forstén 16750 (yo 1849, † 1894).

Poika: Turun lyseon lehtori, FM Gustaf Rudolf Forstén 20826 (yo 1881, † 1935).

Lanko: yliopiston lääketieteen apulainen, FM ja LKT Johan Ernst Adhemar Wirzén 14253 (yo 1826, † 1857).

Lanko: piirilääkäri, KM Jakob Gregorius Forstén 16873 (yo 1850, † 1882).

Yksityistod. antaja: Arndt Gerhard Lindforss 13577.

Viittauksia: HYK ms., Savokarj. osak. matr. #30; HYK ms., Viip. osak. matr. III #2063; HYKA, Album 1817–65 s. 234; KA Ansioluettelokokoelma; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 11v. — T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 14; Matrikel öfver ungdomen vid Kuopio Trivialskola [1816–42]. Aarni 10 (1958) #658. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 464 (Forstén Taulu 7); E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #735; Suomen metsänhoitajat 1851–1931 (1931) s. 122.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Forstén. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14714>. Luettu 24.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carl Johan Forstén f. Kuopio 21.10.1813. Fdr landskamr. Carl Gabriel F. och Maria Charlotta Molander. Vb A. G. Lindforss. Vib. Lantm.ex. 1833. Lantmätare och e. o. arbetschef vid Saima kanalbygge 1847. Länsforstmästare i Kuopio 1852. Tf överforstmästare 1859. † Kuopio 29.5.1878.

Lähde: T. Carpelan, Studentmatrikel (1928–30) s. 14.