Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1823 Johan Jakob Engman 13796. * Oulussa 7.11.1805. Vht: oululainen kauppias, kauppaneuvos Karl Magnus Engman U899 († 1852) ja Maria Beata Candelberg. Oulun triviaalikoulun oppilas 2.9.1818 (cl. II) – 1821. Yksityistodistus 13.6.1823. Pääsykuulustelu 14.6.1823. Ylioppilas Turussa 16.6.1823. Pohjalaisen osakunnan jäsen 19.6.1823 [1823] Johannes Jacobus Engman die 19 Junii. Natus die 7 Octobris 1805. | Militiam Rossicam elegit. Var i Polska kriget 1831 och i Turkiska kriget 1828. Dog 1838. Todistus registratuurassa 19.9.1823. Ylioppilas Uppsalassa 4.5.1824 J. J. Engman natione Fenno (* 1805). — Osallistunut venäläisessä sotapalveluksessa Turkin ja Puolan sotiin 1828 ja 1831. Kapteeni. † Oulussa 13.6.1838. Naimaton.

Yksityistod. antaja 13.6.1823: Anders Johan Lagus 10906.

Viittauksia: HYK ms., Pohj. osak. matr. #2026; HYKA, Album 1817–65 s. 92; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1823; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1823; UUB Kansliets arkiv D I:8, Studentmatrikel 1816–1830. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 636 (CLXXIV); K. G. Leinberg, Bidrag till kännedom om finske studerande vid Upsala universitet. Förhandlingar och Uppsatser 5 (1891) s. 128 (Album Nationis Fennicæ #147); A. Dahl, Kort historik över Uleåborgs pedagogi och dess efterföljare trivialskolan... (1926) #320; E. Kojonen, Pohjalaisen osakunnan nimikirja V 1809–1827 (1957) #2026. — Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #3702.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Jakob Engman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13796>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.