Helsingin yliopisto

Tiedot

1659/60 Karl Carpelan Carolus Laurentii, nobilis 1389. * noin 1648. Vht: tilanomistaja mm. Maskun Odensaaressa, majuri Lars Larsson Carpelan († 1655) ja Anna Larsdotter Stiernkors. Ylioppilas Turussa 1659/60 [Carplan] Carol. L _ 63. Nimi on kopioitu Albumista v. 1693 Boreaalisen osakunnan matrikkeliin [1659/60] Carolus L. Carplan. | Judex Territorialis Wirmoënsis. — Luutnantti Uudenmaan ja Hämeen läänin ratsuväkirykmentissä 1673. Maskun ja Vehmaan kihlakuntien tuomiokunnan tuomari 1686, ero 1693. Pakeni sotaa Ruotsiin (1714). Valtiopäivämies 1693, 1710 ja 1719. † Färentunassa 1720. ‡ Hilleshögiin.

Pso: 1:o 1670 Maria von Quickelberg (elossa 1692); 2:o 1694 Ingeborg Margareta von Torcken († 1758).

Eno: rykmentinmajoitusmestari Johan Stiernkors 1985 (yo 1668, † 1697).

Poika: everstiluutnantti Johan Carpelan 3624 (yo 1689/90, † 1740).

Poika: majoitusmestari kuninkaan henkivartiostossa Karl Carpelan 3625 (yo 1689/90, † 1730).

Poika: henkivartiosotilas Lars Carpelan U1231 († 1700).

Pojanpoika: Savon ja Karjalan läänin maaherra, kenraalimajuri, vapaaherra Simon Vilhelm Carpelan 7093 (yo 1745, † 1814).

Pojanpoika: everstiluutnantti, vapaaherra Karl Efraim Carpelan 7509 (yo (1749), † 1819).

Pojanpoika: maaherra, kenraaliluutnantti, vapaaherra Johan Fredrik Carpelan 8168 (yo 1759, † 1808).

Lanko: lääninsihteeri Johan von Qvickelberg 2263 (yo 1673, † ~1706).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 38b; HYK ms., Bor. osak. matr. #102; KA valtakunnanregistratuura 30.10.1646 f. 612 (Öppet bref för Regementz Quartermästaren Larss Carpelan oppå någre hemman uthi Finland i Wemo häradh och Töfsala Sokn, att niuta vnder Adeligh Frijheet och frälsemanna tiänst, till Sin lijfztijdh, och hans hustro så länge hon ähr änkia), 9.5.1654 f. 267 (Donation för Majoren Lars Carpland opå några ödes hemman belägne i Finlandh etc.), 26.7.1685 f. 399 (Till Landshöfd. Lorentz Creutz at Carl Carplan skall få rusta för Ohdensari gård i Masko Sockn), 5.1.1686 f. 8 (Till Åbo Håf Rätt at Assessor Oloff Wallenstierna (katso 891) får bruka Lieut. Carplan till substitut uti sit Häradzhöfdinge döme och at han Carplan skall wara närmast att succedera honom), 14.8.1688 f. 487 (Till Åbo Hoffrätt för Häradzhöfdingen Carplan att få låf reesa hijt öfwer), 31.3.1693 f. 165, 7.9.1693 f. 523 (Häradzhöfdinge Fullmakt för Hindrick Johansson U1229 ... såsom förmedelst häradzhöfdingen Carl Carplans frijwilligt tagne afskied dess förträdde Häradzhöfdinge beställning uti Wirmo och Masko härad är kommen att blifwa ledig), 27.3.1694 f. 236 (Till Stats Contoiret för Häradzhöfdingen Carl Carplan), 6.9.1698 f. 558 (Till Cammar-Collegium swar ang:de Häradz-höfding Carl Carpelans ansökning at få inlösa 2:ne hemman på Åhland); KA mf. ES 1846 (kk 9) Nousiaisten ja Maskun käräjät 7.–8.7.1691 s. 120; KA mf. ES 1847 (kk 10) Nousiaisten ja Maskun käräjät 3.–6.5.1692 s. 1, Maskun ja Nousiaisten käräjät 22.–23.9.1692 s. 414; KA mf. ES 3238 (Åland 11) Finströmin ja Getan käräjät 7.–9.2.1700 (mainitaan muulloinkin Ahvenanmaan käräjillä). — V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81 (XX); Consistorii academici Aboensis äldre protokoller II [1654–64] (utg. A. G. Fontell, 1887) s. 501; Consistorii academici Aboensis äldre protokoller III 1664–1671 (utg. H. Dalström, 1898) s. 306; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VI 1685–1690 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 486; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VII 1690–1699 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 372; Turun akatemian konsistorin pöytäkirjat VIII 1699–1705 (julk. T. Carpelan, 1940) s. 79, 149. — J. Ramsay, Frälsesläkter i Finland intill stora ofreden (1909) s. 70 (Carpelan Tab. V); G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor I (1925) s. 757 (Carpelan Tab. 5); T. Carpelan, Ättartavlor I A–G (1954) s. 186 (Carpelan Tab. 5); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 30; J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #1427D, 1518D, 3792D; J. Aminoff-Winberg, Finska flyktingar i Sverige under stora ofreden (1995) #2355 (1714), 3316 (1715), 4478 (1716); Suomen kansallisbibliografia 1488–1700. SKST 642 (toim. T. Laine ja R. Nyqvist, 1996) #2556H (vih. 14.8.1694).

Doria dedikaation kohde

Päivitetty 11.6.2012.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Carpelan. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=1389>. Luettu 22.2.2024.

Ks. myös viittausohje.

Tiedot Laguksen ja Carpelanin matrikkeleissa

Carplan, Carol. L. p. 63 || Bor. 102. – Son af major Lars Carpelan till Viais, Achtis och Odensaari († 1655). Född 1648. Nämd i prot. 16.3.1664. Militär. Häradshöfding i Vehmo härad 1686. Afsked 1693, efter förlusten af sina gods genom reduktionen. Död 1720 i Sverige, dit han flyktat undan kriget.

Lähde: V. Lagus, Studentmatrikel I (1889–91) s. 81.