Helsingin yliopisto

Tiedot

5.3.1824 Johan Boxström 13916. * Viitasaarella 12.3.1804. Vht: Rautalammin kirkkoherra, FM ja TT Johan Boxström 10086 (yo 1784, † 1836) ja Eva Fredrika Krogius. Vaasan triviaalikoulun oppilas 9.2.1816 – 1821. Porvoon lukion oppilas 13.4.1821 – 11.2.1824 (dim.). Pääsykuulustelu 25.2.1824. Ylioppilas Turussa 5.3.1824. Hämäläisen osakunnan jäsen 5.3.1824 [MDCCCXXIV] Martii V. Johannes Boxström natus die XII Martii anno MDCCCIV Patre Johanne Boxström Pastore præposito et Theologiae Doctore in Paroecia Rautalambi. | Uttagit sitt nationsbetyg d. 22 April 1826. | Prestvigd uti Borgå den 21. Junii 1826 | Kyrkoherde i Uguniemi 1841. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 28.4.1826. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 21.6.1826. — Pappina Rautalammilla ja Kangasniemellä. Uukuniemen kirkkoherra 1840, pidätetty virantoimituksesta 6 kuukaudeksi 1842. † Uukuniemellä 28.10.1845.

Pso: 1827 Augusta Winter († 1887).

Appi: Nurmeksen kirkkoherra, FM Adolf Henrik Winter 10834 (yo 1793, † 1824).

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #293; HYKA, Album 1817–65 s. 114; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 65; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1824. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 650 (CLXXV); A. Bergholm, Borgå gymnasii matriklar 1809–1872 I–II (1913–14) #1614; O. Wanne, Liber scholae Wasensis 1722–1830. SSJ 18 (1947) #2204. — M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 370; O. I. Colliander, Suomen kirkon paimenmuisto I A–E. SKHST 8:2 (1918) #432; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 167.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Johan Boxström. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13916>. Luettu 13.4.2024.

Ks. myös viittausohje.