Helsingin yliopisto

Tiedot

10.1793 Adolf Henrik Winter 10834. * Kiteellä 29.2.1772. Vht: Kesälahden kirkkoherra Anders Winter 8286 (yo 1761, † 1799) ja Lovisa Kristina Andersin. Rantasalmen triviaalikoulun oppilas 1783 – (1785). Porvoon lukion oppilas 17.3.1786 – 23.9.1793 (testim.). Pääsykuulustelu 30.9.1793. Ylioppilas Turussa 10.1793 [Winter] Adolphus Henricus Wiburg. _ 745. Viipurilaisen osakunnan jäsen 1.10.1793 1793. d. 1. Octob. Adolphus Henricus Vinter. natus d. ‹–› 1769. patre ‹–› E Gymnasio Borgoënsi. Merkitty v. 1796 Viipurilaisen osakunnan rinnakkaismatrikkeliin [1793] 5. Oct. \ Adolph Henric Winter \ 1772. \ Kyrcko Herde \ Keselax. \ Herr A. H. Winter promov. 1795. befordrad till Conrector i Kuopio 1797. Respondentti 19.11.1794 pro exercitio, pr. Pehr Johan Alopaeus 10516. Respondentti 17.6.1795 pro gradu, pr. Henrik Gabriel Porthan 7834. FM 23.6.1795. Preeses 30.11.1796 pro venia docendi. Todistus Kuopion triviaalikoulun konrehtorinviran hakemista varten registratuurassa 20.3.1797. Preeses 21.12.1797. Vihitty papiksi Porvoon hiippakunnassa 12.1.1798. — Kuopion triviaalikoulun konrehtori 1797. Nurmeksen kirkkoherra 1812. Rovasti 1817. † Nurmeksessa 21.3.1824.

Pso: 1804 Anna Maria Kindelberg († 1832).

Vävy: komissiomaanmittari Anders Wikman 13625 (yo 1822, † 1833).

Vävy: Uukuniemen kirkkoherra Johan Boxström 13916 (yo 1824, † 1845).

Vävy: apulaispappi, FM Vilhelm Boxström 14637 (yo 1829, † 1845).

Viittauksia: HYK ms., Index s. 213b; HYK ms., Viip. osak. matr. I #1192; HYK ms., Viip. osak. matr. II; HYK ms. AKA:15, Konsistorin registratuura 1795–1798 s. 39'; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1793; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3846. — J. M. Salenius, Rantasalmen triviaalikoulu vv. 1749–1788. HArk 10 (1889) s. 26; V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 355 (CXLV); B. Lunelund-Grönroos (julk.), Matriculum gymnasii Borgoensis 1725–1809. SSJ 17 (1946) #899; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 174. — M. Akiander, Skolverket. BNF 9 (1866) s. 276; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 96; A. Bergholm, Sukukirja II (1901) s. 1378 (Winter I. Viipurin suku. Taulu 36); J. Vallinkoski, Turun akatemian väitöskirjat 1642–1828. HYKJ 30 (1962–66) #184R, 3076R, 4438–4439P; E. Koskenvesa, Porvoon hiippakuntaan papiksi vihityt vuosina 1722–1829. SKHSV 70–71 (1981) s. 161.

Doria respondentti

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Adolf Henrik Winter. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=10834>. Luettu 23.7.2024.

Ks. myös viittausohje.