Helsingin yliopisto

Tiedot

16.6.1824 Axel Gabriel Grönvik 13939. * Viaporissa 24.8.1801. Vht: Viaporin eskaaderin katselmuskirjuri, kamreeri Henrik Grönvik († 1814) ja Sara Elsa Hammarberg. Helsingin triviaalikoulun oppilas 10.10.1812. Yksityistodistus s.d. Pääsykuulustelu 11.6.1824. Ylioppilas Turussa 16.6.1824. Merkitty Uusmaalaisen osakunnan matrikkeliin Turun palon jälkeen [1824] Axelius Grönvik, natus Sveaburgi die 24 Augusti a. 1801, patre ad Classem, quae Sveaburgi stationem quondam habuit Camerario. E Schola privata Albo Universitatis adscriptus die 16:o Junii | Död såsom Andre Revisor i Revisions-Contoiret. Maanmittausoppilas 12.9.1825. Kameraalitutkinto 14.12.1826. Todistus senaatin talousosaston sekä kameraali- ja veronkantolaitosten virkoja varten registratuurassa 18.12.1826. — Senaatin sotilastoimituskunnan ylim. kamarikirjuri 1826. Suomen kaartin rykmentinkomissaari 1827. Yleisen revisio-oikeuden revisiokonttorin 2. reviisori 1830. † Helsingissä 30.11.1836.

Pso: 1830 Fredrika Sofia Cadenius († 1841).

Veli: hovioikeudenneuvos Lorentz Konrad Grönvik 13270 (yo 1819, † 1865).

Lanko: helsinkiläinen kunnallisraatimies Karl Vilhelm Cadenius 14851 (yo 1831, † 1875).

Vävy: hovioikeudenneuvos Karl Hjalmar Adlerstjerna 16043 (yo 1842, † 1878).

Yksityistod. antaja s.d.: Johan Gabriel Linsén 11670.

Viittauksia: HYK ms., Uusm. osak. matr. #114; HYKA, Album 1817–65 s. 118; HYKA TAA Da, Konsistorin registratuura 1826 f. 221; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1824; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 13; KA Revisiolaitos, Revisio-oikeuden ja revisiokonttorin matrikkeli 1815–1933 s. 100. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 653 (CLXXV); A. Jörgensen, Nyländska avdelningens matrikel 1640–1868 (1911) #1098; R. Rosén, Liber scholae Helsingforsensis 1691–1865. SSJ 12 (1936) s. 129. — Å. Backström, Full cirkel; Finska Gardets befäl 1829 och 1906. Genos 67 (1996) s. 33.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Axel Gabriel Grönvik. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=13939>. Luettu 18.5.2024.

Ks. myös viittausohje.