Helsingin yliopisto

Tiedot

28.5.1825 Ernst Gustaf Venzel Rotkirch 14052. * Somerniemellä 24.1.1807. Vht: tilanomistaja Somerniemen Palikaisissa, luutnantti Adolf Fredrik Rotkirch († 1817) ja Margareta Elisabet Krabbe. Turun katedraalikoulun oppilas 27.10.1820 (in cl. lect.) – 21.4.1824 (abiit e cl. lect.). Yksityistodistus 16.5.1825. Pääsykuulustelu 24.5.1825. Hämäläisen osakunnan jäsen 27.5.1825 [1825 die 27 Maij] Ernestus Gustavus Wentzeslaus Rotkirch natus die XXIV Januarii anno MDCCCVII in paroecia Somero, Patre Adolpho Fredr: Rotkirch, Signifero. | Närvarande H.T. 1825; V.T. 1826; V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829; | H.T. 1829. V.T. 1830. H.T. 1830. Uttagit Nationsbetyg den 7 Dec. 1830 med vitsord af Utmärkt Flit samt ett i alla afseenden stadgadt och Berömligt Uppförande. | 1836 d. 20 Dec., såsom Extra Notarie, erhållit Vice Härads Höfdinge Titel af K. Hof Rätten i Åbo. | Protocoll Secreterare i Kejserl: Sen: Just Dep: d. 7. Aug. 1845. Ylioppilas Turussa 28.5.1825. Merkitty oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirjaan 10.6.1829. Tuomarintutkinto 6.12.1830. Turun hovioikeuden auskultantti 17.12.1830. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1833. Senaatin oikeusosaston ylim. kopisti 1834, talousosaston ylim. kopisti 1835. Varatuomari 1836. Senaatin oikeusosaston kopisti 1838, kanslisti 1839, kirjaaja 1845, protokollasihteeri s.v. Samalla tie- ja vesikulkulaitosjohtokunnan kanslisti 1839–46. Turun hovioikeuden apujäsen 1846. Piikkiön ja Halikon yläosan tuomiokunnan tuomari 1851. † Turussa 2.1.1876.

Pso: 1851 Ulrika Teresia Rotkirch († 1904).

Veli: hovioikeudenneuvos Robert Engelbrekt Vilhelm Rotkirch 13026 (yo 1817, † 1882).

Yksityistod. antaja 16.5.1825: Axel Gabriel Sjöström 12274.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #306; HYKA, Album 1817–65 s. 139; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1825; HYKA OTA Ba, Oikeustieteellisen tiedekunnan nimikirja 1828–72 s. 5; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1031. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 671 (CLXXVI); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim. — A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 361; G. Elgenstierna, Den introducerade svenska adelns ättartavlor VI (1931) s. 563 (Rotkirch Tab. 48); T. Carpelan, Ättartavlor II H–R (1958) s. 936 (Rotkirch Tab. 11); H. Holmberg, Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (1959) s. 61; M. Mali, Korkein oikeus 1809–1959 (1959) s. 381.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Ernst Gustaf Venzel Rotkirch. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14052>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.