Helsingin yliopisto

Tiedot

17.12.1825 Gustaf Adolf Saxbäck 14165. * Kuhmalahdella 18.9.1805. Vht: Sahalahden pitäjänräätäli Erik Johan Saxbäck († 1824) ja Maria Elisabet Pihl. Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 10.2.1819. Yksityistodistus. Ylioppilas Turussa 17.12.1825. Hämäläisen osakunnan jäsen 17.12.1825 [1825] Decembris XVII. Gustavus Adolphus Saxbäck, natus die XXV. Septembris MDCCCV in paroecia Kohmalax patre jamjam defuncto Sartore Erico Johanne Saxbäck. | Inskrifven i Semin. Theol. V.T. 1827. Uttog Nations Betyg, innehållande Berömlig Flit samt sedigt och anständigt Uppförande; dat. d. 19 Maj 1828. Erhållit i Prestexamen, som skedde d. 23 Maj 1828; XI Suffragier (Approbatur) och prestvigd d. 3 derpå följande Juni till Adj. Pastoris i Pemar. | Kyrkoherde i Carlö 1838. Todistus pappisvirkaan pyrkimistä varten registratuurassa 24.5.1828. Vihitty papiksi Turun hiippakunnassa 3.6.1828. — Paimion kirkkoherran apulainen 1828. Marttilan pitäjänapulainen 1831. Hattulan kappalainen 1832. Hailuodon kirkkoherra 1838 (virkaan 1840), Hyrynsalmen 1857, Leppävirran 1868. Valtiopäivämies 1863–64. † Leppävirralla 12.6.1877.

Pso: 1830 Eva Sofia Levan († 1877).

Appi: Oriveden kirkkoherra Johan Henrik Levan 10076 (yo 1783, † 1845).

Poika: Fredrik Alfred Saxbäck 17397 (yo 1855, † 1863).

Poika: Oulun lyseon kollega, HFM Johan Gustaf Albert Saxbäck 17411 (yo 1855, † 1904).

Poika: helsinkiläinen lääkäri, LL August Wilhelm Saxbäck 18307 (yo 1863, † 1904).

Yksityistod. antaja: Axel Gabriel Sjöström 12274.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #320; HYKA, Album 1817–65 s. 161; HYKA KA Da, Konsistorin registratuura 1828; KA Collianderin kokoelma, Suomen kirkon paimenmuisto #3042; TMA Turun tuomiokapituli, Papiksi vihityt 1752–1954. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 685 (CLXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 141 (CLXXVII); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #253; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #477. — C. H. Strandberg, Åbo stifts herdaminne I (1832) s. 434; M. Akiander, Herdaminne II. BNF 14 (1869) s. 8; Sursillin suku (täyd. ja toim. E. Kojonen, 1971) #4707; Suomen kirjailijat 1809–1916. SKST 570 (toim. M. Hirvonen, 1993) s. 673.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Gustaf Adolf Saxbäck. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14165>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.