Helsingin yliopisto

Tiedot

17.6.1826 Fredrik Vilhelm Lagus 14230. * Turussa (ruots. seurak.) 18.2.1811. Vht: teologisen siveysopin professori, FM ja TT Anders Johan Lagus 10906 (yo 1794, † 1831) ja Sigrid Helena Hoffrén. Turun katedraalikoulun oppilas 25.8.1822 (in cl. tert.) – (1825). Ylioppilas Turussa 17.6.1826. Viipurilaisen osakunnan jäsen 21.6.1826 21/6 1826 \ Fredric Wilhelm Lagus \ 18/2 1811 \ Theol. Dr. Prof. o. Ridd. \ Åbo \ Uttog betyg d. 11/12 1833 för att ingå vid Rättegångs verken. Viipurilaisen (jaetun) osakunnan perustajajäsen 1833 21/VI 1826 \ Fredric Wilhelm Lagus. \ 18/II 1811 \ And. Johan Lagus. Theologiae Doctor och Professor i Theologiska Moralen wid Universitetet. \ Åbo. \ Ingick wid Åbo Cathedral-skola 1823. Student med Betyg från nämnde Skola. Uttog efter praesterad Juris Examen, 12/VI 1833 för att ingå wid Rättegångswerken. | Samma år Auscultant i Åbo HofRätt. 21/XII 1836. Hof Rätts Extra Notarie. | T. f. Banko Secreterare 1841. | Bankokommissarie i ‹Sana Wiborg on yliviivattu ja sen päälle on kirjoitettu Uleå.› 1853. | tog afsked 1866(?) Död i H:fors 1875. Tuomarintutkinto 11.12.1833. Turun hovioikeuden auskultantti 20.12.1833. — Turun hovioikeuden ylim. notaari 1837. Senaatin talousosaston ylim. kopisti 1840, kansliatoimituskunnan kopisti 1841. Suomen Pankin vt. sihteeri s.v., vakinainen 1842, pankin Oulun vaihtokonttorin komissaari 1853, ero 1866. † Helsingissä 5.3.1875.

Pso: 1842 Johanna Konradina Ramstedt († 1905).

Poika: Kemin maaseurak. kirkkoherra Johannes Bernhard Lagus 20246 (yo 1877, † 1931).

Poika: Oulun maistraatinsihteeri Fredrik Gabriel Lagus 21159 (yo 1882, † 1936).

Lanko: ylioppilas Berndt Alexander Ramstedt 14877 (yo 1831, † 1836).

Viittauksia: HYK ms., Viip. osak. matr. III #1958; HYK ms., Viip. osak. matr. IV #6; HYKA, Album 1817–65 s. 169; KA Ansioluettelokokoelma; TMA Turun HO, Luettelo auskultanteista 1750–1896 #1072. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 683 (CLXXVII); V. Lagus, Studentmatrikel. Supplement (1906) s. 141 (CLXXVII); E. Jalava (toim.), Liber scholae Aboensis 1670–1825–1830. SSJ 9 (1933) passim; S. Haltsonen (toim.), Viipurilaisen osakunnan nimikirja II 1793–1828 (1968) s. 298. — A. Bergholm, Sukukirja I (1892) s. 770 (Lagus Taulu 57); A. Bergholm, Keisarillisen Suomen hallituskonseljin ja senaatin puheenjohtajat, jäsenet ja virkamiehet 1809–1909 (1912) s. 290; Uusi sukukirja II. SSJ 19 (toim. O. Wanne et al., 1947–51) s. 377 (Lagus Taulu 85); Suomen pankin virkailijakunta 1811–1967 (1967) s. 307.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Fredrik Vilhelm Lagus. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14230>. Luettu 19.7.2024.

Ks. myös viittausohje.