Helsingin yliopisto

Tiedot

23.12.1826 Karl Johan Vilhelm Löfman 14301. * Hauholla 17.2.1808. Vht: hauholainen kersantti Karl Magnus Löfman († 1831) ja Andriette Ström. Odert Gripenbergin internaattikoulun oppilas (1819). Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilas 10.3.1819 – 8.2.1826. Yksityistodistus 19.12.1826. Pääsykuulustelu 22.12.1826. Ylioppilas Turussa 23.12.1826. Hämäläisen osakunnan jäsen 19.2.1827 [1827] 19. Februarii Carolus Johannes Vilhelmus Löfman natus die XVII. Februarii Anno MDCCCVIII a Patre Carolo Magno Löfman (Sergeant) in Paroecia Hauho. | Närvarande V.T. 1827; H.T. 1828; V.T. 1829. | V.T. 1830. | Uttagit Betyg den 7 Juni 1830 med Vitsord af Berömlig Flit och ett i alla afseenden stadgadt och Berömvärdt Uppförande. Maanmittausoppilas 11.4.1829. Maanmittausauskultantti 26.8.1831. — Ero Suomen maanmittarikunnasta 1840. Maanmittari Venäjällä. Kollegineuvos. † 5.3.1867.

Pso: 1834 Vilhelmina Björklund.

Yksityistod. antaja 19.12.1826: Axel Gabriel Sjöström 12274.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #343; HYKA, Album 1817–65 s. 180; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1826; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 22v. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 697 (CLXXVIII); E. Suolahti, Hämeenlinnan triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. SSJ 4 (1927) #261; E. O. Kuujo, Odert Gripenbergin internaattikoulu 1812–1822. HArk 55 (1955) s. 95; S. Myllyniemi, Hämeenlinnan Triviaalikoulun oppilasmatrikkeli 1799–1841. HSJ 3 (2004) #490. — E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #682.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: Karl Johan Vilhelm Löfman. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14301>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.