Helsingin yliopisto

Tiedot

15.6.1827 August Lagerstedt 14346. * Viaporissa 28.1.1803. Vht: Helsingin pitäjässä asunut lipunkantaja Henrik Ludvig Lagerstedt (aikaisemmin Labbart, kotoisin Vihdistä) ja Vilhelmina Magdalena. Kadetti Haminan kadettikoulussa 1821–26. Maanmittausoppilas 4.12.1826. Yksityistodistus 8.6.1827. Pääsykuulustelu 14.6.1827. Ylioppilas Turussa 15.6.1827. Hämäläisen osakunnan jäsen 19.6.1827 [1827] Junii XIX August Lagerstedt född d: 28: Januarii ‹Vuosiluku 1807 on ympyröity ja sen päälle on kirjoitettu 1803.› son till Fanjunkaren H: L: Lagerstedt boende i Helsinge Socken | Närvarande H.T. 1828; V.T. 1829 | Uttog sitt Nations Betyg den 9. Dec: 1830. med Vitsord af Berömlig Flit, samt Sedigt och Anständigt Uppförande. Maanmittausauskultantti 24.12.1830. — Varamaanmittarin arvonimi 1836. Venäjän siviilitopografikunnan palvelukseen 1840. Nimineuvos.

Pso: 1837 Maria Kristina Fagerlund tämän 2. avioliitossa.

Yksityistod. antaja 8.6.1827: Axel Gabriel Sjöström 12274.

Viittauksia: HYK ms., Häm. osak. matr. #350; HYKA, Album 1817–65 s. 186; HYKA TAA Ef, Ylioppilaiden kirjoittautumisasiakirjat v. 1827; KA Maanmittaushallitus, Oppilaiden luettelo 1813–1837 f. 22. — V. Lagus, Studentmatrikel II (1892–95) s. 696 (CLXXVIII). — H. Schulman och S. Nordenstreng, Finska kadettkårens elever och tjänstemän. Biografiska anteckningar 1812–1912 (1912) #124; E. O. Vaajakallio (toim.), Suomen maanmittarit 1628–1928 (1929) #673; J. Lahdensuo, Lagerstedt-suvut Suomessa. SSV 17 (1933) s. 240.

Päivitetty 20.12.2023.

Lähdeviite

Yrjö Kotivuori, Ylioppilasmatrikkeli 1640–1852: August Lagerstedt. Verkkojulkaisu 2005 <https://ylioppilasmatrikkeli.fi/henkilo.php?id=14346>. Luettu 19.4.2024.

Ks. myös viittausohje.